Днес комбинацията от патология на жлъчната система и наднорменото тегло представлява голям интерес. От една страна, патологията на жлъчните пътища остава един от най-належащите проблеми в съвременната гастроентерология, с други

Днес комбинацията от патология на жлъчната система и наднорменото тегло представлява голям интерес. От една страна, патологията на жлъчните пътища все още остава един от най-належащите проблеми в съвременната гастроентерология, от друга страна, затлъстяването е едно от най-често срещаните хронични заболявания в света, което е достигнало епидемични размери. Характерното му разнообразие от клинични прояви, дългосрочен и взаимно утежняващ се ход, продължителни обостряния причиняват чести пациенти, търсещи медицинска помощ. В съвременната терапия на заболявания на жлъчната система най-важното направление е корекцията на двигателно-тоничната дисфункция на жлъчните пътища и коремната болка, която те причиняват, и нормализиране на физикохимичните свойства на жлъчката [1, 3, 5, 11].

Основните лекарства за облекчаване на спазми от всякакъв генезис и облекчаване на болката са миотропните спазмолитици [8, 9]. Сред лекарствата от тази група трябва да се обърне специално внимание на лекарството със селективно действие Duspatalin, чиято активна съставка е мебеверин хидрохлорид [2, 7]. Лекарството Duspatalin нормализира подвижността на стомашно-чревния тракт и жлъчната система поради двойния му механизъм на действие. На първо място, това е мощен миотропен спазмолитик и второ, умерен прокинетик, който се проявява в блокадата на депото Ca 2+, ограничавайки освобождаването на K + от клетката и предотвратявайки развитието на хипотония, което прави възможно употребата на Duspatalin за дълго време при различни категории пациенти. Дуспаталин действа селективно върху жлъчните пътища и червата, не засяга холинергичната система, поради което няма системен ефект, когато се използва.

В съвременните условия, когато се оценява ефективността на различни методи на лечение, се препоръчва да се включат специални показатели за качеството на живот. Понятието „продължителност на здравословния живот“, което предполага социална и икономическа дейност, сега се превръща в приоритет. Областта на изследване, където целта е да се изследва личността на пациента (въздействието на болестта и лечението върху ежедневието на пациента), се нарича „качество на живот, свързано със здравето“. Изследването на показателите за качество на живот е важна връзка при провеждането на разнообразни клинични проучвания при различни заболявания, а нарастващият интерес към този проблем е показател за желанието за цялостно възприятие на човек [6, 10].

Целта на това проучване е да се оцени клиничната ефикасност на Duspatalin при лечението на заболявания на жлъчния мехур и жлъчната система на фона на наднорменото тегло, включително динамиката на клиничните симптоми, двигателно-тоничната функция на жлъчната система, биохимичните параметри на жлъчката и параметрите на качеството на живот..

Материали и методи за изследване

В проучването са участвали 68 пациенти на възраст от 18 до 35 години с хроничен некалкулозен холецистит (CNC) на фона на наднормено тегло, които едновременно са показали признаци на жлъчна дисфункция (BAD) (35 пациенти - хипокинеза на жлъчния мехур, 30 - хипертоничност на сфинктера Оди, 19 - хипертоничност на сфинктера на Луткенс, 14 - комбинация от хипертоничност на двата сфинктера) и който е съставил групата на хроничния холецистит. Изследването изключва пациенти, които са приемали други миотропни спазмолитици преди проучването..

Всички пациенти бяха разделени на две групи в зависимост от терапията. Първата (I) група включва 34 пациенти, които са приемали Duspatalin 200 mg 2 пъти дневно 20 минути преди хранене в продължение на 30 дни като част от комплексна терапия (антибиотична терапия по показания, холеретични средства, ензимни препарати, антиациди). Втората (II) група се състои от 34 пациенти с хроничен холецистит, които са получавали сложна терапия в продължение на 30 дни. Тези групи са сравними по възраст, пол и тежест на промените в жлъчната система..

Диагнозата при пациенти от двете групи беше проверена с помощта на клинично-функционални, лабораторни и инструментални методи за изследване. Диагнозата "Хроничен некалкулозен холецистит" е установена в съответствие с класификацията на хроничния холецистит (Zimmerman Ya. S., 2002). Основните критерии за ултразвукова диагностика на ЦНС бяха: 1) удебеляване на стената на жлъчния мехур (повече от 3 mm) и увеличаване на ехогенната му плътност (поради възпалителен оток и пролиферация на фиброзна тъкан); 2) наличието на ултразвуков симптом на Мърфи (болезненост в точката на жлъчния мехур при натискане с ултразвуков сензор); 3) увеличаване на размера на жлъчния мехур с повече от 5 см от горната граница на нормата; 4) наличие на сянка от стените на жлъчния мехур под формата на "нимб" около него, беден на ехо сигнали. За идентифициране и проверка на излишното телесно тегло бяха използвани следните критерии: телесно тегло, височина. Наднорменото тегло е оценено съгласно препоръката на СЗО. Стойностите на индекса на телесна маса (ИТМ) (телесно тегло (kg) / височина (m 2)) 18,5-24,9 kg / m са взети за нормално телесно тегло, 25,0-29,9 kg / m за наднормено тегло. m 2. Критериите за изключване бяха лица със вторично, симптоматично затлъстяване (церебрално, ендокринно, с установен генетичен дефект), лица с локално затлъстяване, пациенти с булимия нервна, артериална хипертония, друга тежка съпътстваща патология, бременни жени.

Комплексът от проучването включва: традиционно клинично проучване с оценка на клиничните симптоми, биохимичен кръвен тест, ултразвукова диагностика, скатологично проучване, поетапна хроматична дуоденална интубация (EHDZ). ECHD се извършва с графична регистрация на жлъчна секреция, микроскопско и биохимично изследване на получените жлъчни фракции [4]. Като общ метод за оценка на качеството на живот е използван кратък въпросник MOS SF-36, който позволява най-пълно изследване на качеството на живот на пациенти със заболявания на жлъчната система. Структурата на MOS SF-36 включва такива скали като физическо функциониране (FF), базирано на роли физическо функциониране (RFF), физическа болка (B), общо здраве (OH), жизненост (W), социално функциониране (SF), ролево емоционално функциониране ( REF) и психологическо здраве (PZ). Статистическият анализ на данните беше извършен с помощта на стандартни софтуерни пакети (Statistica, MS Excel) за персонални компютри. Сравнението на две независими проби беше проведено с помощта на t-критерия на Student за количествени данни с нормално разпределение на стойностите на индикатора или U-тест на Mann - Whitney за обикновени данни и за количествени данни с различно от нормалното разпределение на стойностите на индикатора. За да оценим значимостта на разликите в резултатите от наблюдението между двете групи, използвахме χ 2 тест и тест на Фишер (абсолютни стойности). Статистическите хипотези бяха тествани при критично ниво p = 0,05.

Извършените проучвания са извършени в съответствие с Декларацията от Хелзинки (одобрена от етичния комитет на институцията).

Резултати и дискусия

Според резултатите от проучването основните клинични прояви при пациенти със заболявания на жлъчната система са болкови, диспептични и астеновегетативни синдроми. Един от основните критерии за ефективността на терапията на хроничния холецистит, DGVP е премахването на болката.

Сред изследваните лица от първата (I) група всички пациенти се оплакват от болка преди лечението. Оценката на синдрома на болката след седмица терапия с Duspatalin показва пълното му изчезване при 47,1% от пациентите, при 52,9% - усещанията за болка намаляват и естеството им се променя: продължителността, интензивността и честотата на поява на болка намаляват значително. В края на курса на лечение синдромът на болката беше арестуван при всички пациенти от първата група. Във втората (II) група синдром на болка също е отбелязан при всички пациенти по време на изследването. В хода на комплексната терапия след седем дни болката напълно изчезва при 14,7% от пациентите, при 41,2% - отбелязва се намаляване на интензивността на болката, при 44,2% - не се наблюдават промени в синдрома на болката; до края на курса на терапия болката продължава при 14,7% от пациентите. В групата пациенти, които са получили основна терапия и Duspatalin, диспептичният синдром също по-често спира: гадене, горчивина, сухота в устата, киселини, метеоризъм, запек. До края на курса на лечение диспептичните прояви остават само при 8,8% от пациентите от първата група и при 20,5% от втората група. В резултат на облекчаване на болката при пациенти с употребата на Duspatalin, клиничните прояви на астеновегетативния синдром са надеждно елиминирани по-често: до края на курса на терапия не е наблюдавано - при 35,3%, намалено - при 52,9%, непроменено - при 11,8% и в групата за сравнение съответно при 17,6%, 55,8% и 26,6% от пациентите.

Изследването на динамиката на данните, получени по време на поетапната хроматична дуоденална интубация, е едно от условията за изучаване на терапевтичния ефект на лекарства, използвани при заболявания на жлъчната система. Редица параметри на ECHD са променени при пациенти преди лечението. Открит е един и същ тип промени и при двете групи пациенти под формата на намаляване на времето на затворения сфинктер на Оди (фаза II), увеличаване на обемите на дукталната фаза, кистозната фаза и чернодробната фаза на жлъчката..

Когато се анализира динамиката на дискинетичните разстройства при пациенти от първата група, според данните от ECHD е налице висок процент на нормализиране на показателите, подобрение в дейността на жлъчния мехур и сфинктерния апарат. Нямаше пациенти без положителна динамика. От това следва, че при пациенти с употребата на Duspatalin има облекчение на двигателно-тоничните разстройства, независимо от техния тип. Употребата на Duspatalin при пациенти с хроничен холецистит с хипокинеза на жлъчния мехур доведе до нормализирането му при 51,4% и при 48,5% до подобрение. С хипертоничност на сфинктера на Оди, нормализирането на неговата активност е отбелязано при 73,3%, подобрение при 26,6%, с хипертоничност на сфинктера Луткенс съответно при 42,1% и 57,9%. Анализът на показателите за дисфункционални нарушения на жлъчната система разкрива, че при първата група пациенти лечението на пациенти с хроничен холецистит на фона на наднормено тегло с използване на Duspatalin е по-добро от ефективността на терапията във втората група пациенти по всички параметри. При пациенти от втората група със сложна терапия, положителен ефект съгласно ECDS е разкрит само при възстановяване на функцията на сфинктера на Оди (фаза II): време (мин) 8,7 ± 0,2 и 5,2 ± 0,2 r

Г. Я. Хизматулина, кандидат на медицинските науки, доцент
Л. В. Волевач, доктор на медицинските науки, професор
Г. А. Хакамова
М. А. Биченкова

Башкирски държавен медицински университет, Уфа

Информация за контакт с авторите за кореспонденция: 450000, Уфа, Ленина, 3, Катедра по поликлинична медицина, IPO BSMU

Дуспаталин и Хофитол

Проверка на съвместимостта на лекарствата Duspatalin и Hofitol. Възможно ли е да пиете тези лекарства заедно и да ги комбинирате.

Не е открито взаимодействие.

Не е открито взаимодействие.

Проверката е извършена въз основа на справочници за лекарства: Vidal, Radar, Drugs.com, "Лекарства. Наръчник за лекари в 2 части" изд. Машковски М.Д. Идеята, групирането и селективният ръчен анализ на резултатите са извършени от кандидата на медицинските науки, терапевта Шкутко Павел Михайлович.

 • Duspatalin-Acupan-Biocodex
 • Дуспаталин-Алцайм
 • Дуспаталин-Андипал
 • Дуспаталин-Андипал Авексима
 • Дуспаталин-аспиринов комплекс
 • Дуспаталин-Бонгигар
 • Дуспаталин-Валдисперт
 • Дуспаталин-Vg-5
 • Дуспаталин-Гастрогутал
 • Дуспаталин-Гастрокап
 • Дуспаталин-Геомаг
 • Дуспаталин-Донормил

2018-2020 Combomed.ru (Kombomed)

Всички комбинации, сравнения и друга информация, представена на сайта, са справочна информация, генерирана в автоматичен режим и не може да служи като достатъчна основа за вземане на решение относно тактиката на лечение и профилактика на заболявания, както и безопасността при използване на лекарствени комбинации. Необходима е консултация с лекар.

Не е открито взаимодействие - това означава, че лекарствата могат да се приемат заедно, или ефектите от съвместната употреба на лекарства в момента не са достатъчно проучени и е необходимо време и натрупани статистически данни, за да се определи тяхното взаимодействие. Необходима е консултация със специалист, за да се реши проблемът със съвместния прием на лекарства.

Взаимодейства с лекарството: *** - означава, че в базата данни на официалните справочници, използвани за създаване на услугата, е установено взаимодействие, статистически записано от резултатите от изследванията и употребата, което може или да доведе до негативни последици за здравето на пациента, или да засили взаимен положителен ефект, което също изисква съвет от специалист за определяне на тактиката на по-нататъшното лечение.

Как да приемате Дуспаталин с други лекарства?

Всяко лекарство има странични ефекти. Много по-лошо е, ако срещне опасна „двойка“ и вместо очакваното подобрение от лечението възникват нови проблеми.

Един от сериозните спазмолитични лекарства, използвани за облекчаване на болката в гастроентерологията, е Duspatalin. Комбинираната употреба с други лекарства е необходима при комплексното лечение на храносмилателни разстройства.

От механизма на действие на Duspatalin е известно, че той предотвратява и спира спастичното свиване на гладката мускулатура на стомаха, червата, жлъчния мехур и сфинктера на Oddi. По-малко ефективно засяга отделителната система, матката. За разлика от антихолинергиците от атропиновата серия, той може да се приема от пациенти с глаукома, хипертрофия на простатата при мъжете. Не влияе върху киселинността на стомашния сок, което означава, че е приложим за всеки гастрит и пептична язва.

Лекарството може да се пие толкова дълго, колкото искате. Интегриран ли е в комбинираната схема на лечение заедно с други необходими патогенетични агенти?

Правила за съвместно приложение на Duspatalin с други лекарства

Законът за лекарственото взаимодействие казва: „Ако в резултат на едновременната употреба на лекарства няма потискане на полезните свойства и увеличаване на отрицателните реакции, тогава лекарствата се считат за съвместими“.

По отношение на Duspatalin в двойка, трябва да изберете лекарство:

 • засилване на спазмолитичния ефект,
 • не пречи на навлизането на натриевия миоцит във вътрешността и отстраняването на калий (основният механизъм за потискане на тонуса),
 • запазване на чернодробната функция при преработката на мебеверин,
 • спомага за разпределянето на микрогранули от капсули в червата до сигмоидната област,
 • подобрява абсорбцията на чревни епителни клетки,
 • нетоксичен, безопасен за пациента.

Много лекарства, използвани в гастроентерологията, отговарят на тези принципи: ензими, холеретични агенти, витамини, лекарства за нормализиране на стомашната киселинност, антибиотици, пробиотици.

Лекарства, които е забранено да се приемат с Duspatalin

Невъзможно е да се твърди пълна забрана за приемане на определени лекарства с Duspatalin. Ако е необходимо, лекарят избира подходящата доза. Но има лекарства, които могат да повлияят на механизма на действие и да отслабят ефекта. Те не се препоръчват по различни причини:

 • означава, че бързо "гаси" киселинността на стомашния сок чрез алкализиране (Gastrofarm, Gastal), ускорява времето за разтваряне на обвивката на капсулата, съдържанието няма време да достигне края на червата,
 • подобен ефект се получава, когато се използва с лаксативи,
 • диуретиците бързо отстраняват активното вещество (мебеверин) от тялото, поради което неговите лечебни свойства не продължават 16 часа, както обикновено, но по-малко, Duspatalin престава да се удължава,
 • кортикостероидите и сърдечните гликозиди променят баланса на електролитите, затрудняват премахването на тонуса от гладката мускулатура,
 • алкохолни лекарствени тинктури, дължащи се на етанол, са директен антагонист на Duspatalin,
 • лекарството не трябва да се предписва по време на бременност, с хипертоничност на матката, добавя отрицателен ефект към противопоказанията на други лекарства.

Най-често срещаните лекарства и възможността за комбинирането им с Duspatalin

Възможностите на Duspatalin не могат да бъдат надценени. Това е симптоматично лекарство, което помага за облекчаване на болката, но не засяга причината за заболяването. Рядко се предписва самостоятелно. При комплексна терапия се изискват комбинации от Duspatalin с такива лекарства:

 • ензимни агенти - панкреатин, креон, микросим, ​​мезим, панзинорм, фестал, дигестал,
 • спазмолитици на други групи - No-shpa, Buscopan, Papaverine, Dicetel,
 • инхибитори на протонната помпа - Omez, Nolpaza, Omeprazole, Nexium,
 • холеретични лекарства - Allohol, Odeston,
 • хепатопротектори - Karsil, Liv-52, Essentiale Forte, Essliver Forte, Heptor, Hepaben,
 • чревни лекарства и пробиотици - Trimedat, Lactulose, сорбенти,
 • антимикробни лекарства - антибиотици, сулфонамиди, нитрофурани,
 • антиациди - Фосфалугел, Маалокс, Гастал, Алмагел А, Рени.

Omez (или Omeprazole)

Препаратите Омепразол и Омез се различават по производител: Омепразолът е руско лекарство, Омез е индийски аналог. Среща се под търговските наименования: Ultop, Ortanol, Losek. Съдържа активната съставка омепразол 20 mg във всяка желатинова капсула с добавки.

Омепразолът има лека алкална реакция. Когато попадне вътре в стомаха, капсулата се разтваря, веществото се концентрира около секреторните каналчета на клетките, които отделят солна киселина. Блокира протонната калиево-натриева помпа и ензима аденозин фосфатаза. Селективно нарушава функционирането на клетките. Силата на действието зависи от дозировката.

Ефектът се натрупва до четвъртия ден на употреба и достига своя максимум. Проучванията показват, че при пациенти със стомашна язва нивото на секреция на солна киселина е намалено с 80%. Когато язвата е локализирана в дуоденалната зона, необходимият баланс на киселинност се поддържа в продължение на 17 часа на ден.

Важно свойство е потискането на възпроизводството на хеликобактерии.

 • излекуване на дефекти на лигавицата,
 • облекчаване на симптомите на обостряне, постигане на дългосрочна ремисия,
 • намаляване на вероятността от усложнения (кървене).

Киселини, оригване, болка, диспептични прояви изчезват при пациентите.

Отрицателно: увеличава се рискът от заразяване с чревни инфекции, причинени от салмонела, клостридии и патогенен щам на Е. coli.

Omez (Омепразол) се използва широко за лечение на гастрит, язвена болест, рефлуксен езофагит, протичащ с повишена киселинност на стомашния сок. Ще облекчи рефлекторния растеж на производството на солна киселина при панкреатит, диафрагмална херния. Предписва се на гладно, по 1 капсула на ден, с курс от 2 седмици. Ако резултатът е недостатъчен, е допустимо увеличение на дозата до две капсули.

Механизмът на действие не се пресича с Duspatalin.

Дуспаталин и Омез едновременно засилват лечебния ефект. За да се предотврати възможността за намаляване на скоростта на разтваряне на капсулите Duspatalin в недостатъчно кисела среда, се препоръчва да се поддържа интервал между приема на лекарства за поне два часа.

Omez в комбинация запазва способността да намалява активността на антиконвулсантите.

Trimedat и Duspatalin: едновременно приемане

Trimedat се счита за фармацевтичен аналог на Duspatalin. Също така се отнася за миотропни спазмолитици. Предлага се само в таблетки от 100 или 200 mg в Русия. Различава се с друга активна съставка (тримебутин малеат).

Веществото, незащитено от капсулата, бързо се абсорбира в кръвта. Започва да действа за 1-2 часа. Засяга подвижността на кухите храносмилателни органи, нормализирайки ненужната гладка мускулна дейност и стимулирайки хипотоничните състояния. За разлика от Duspatalin, той регулира перисталтиката, помага при изхождането. Trimebutin е одобрен в педиатричната практика за лечение на деца от тригодишна възраст. Предписва се по 100-200 mg три пъти дневно, независимо от времето на хранене.

Дуспаталин също се използва:

 • за възстановяване на подвижността на червата, стомаха, сфинктерите,
 • при лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест,
 • за премахване на функционални диспептични разстройства с гадене, повръщане, диария или запек,
 • с парализа на перисталтиката след операция,
 • като подготовка за процедури за изследване (ендоскопия, флуороскопия).

Trimedat едновременно с Duspatalin засилва и разширява спазмолитичния ефект, допълнително нормализира перисталтиката. Лекарствата се считат за съвместими. Едновременното фармакологично действие дава най-добър ефект.

No-shpa (дротаверин)

No-shpa се произвежда в Унгария. Активното вещество е дротаверин хидрохлорид, 40 mg на таблетка. Освен това се предлага в ампули с подобна доза. Групата лекарства, базирани на дротаверин, се отнася до миотропни спазмолитици. Те облекчават спазма от гладката мускулатура на цялото тяло. Те не блокират предаването на нервни импулси като антихолинергиците. Поради това те не са противопоказани при глаукома, хипертрофия на простатата при мъжете..

Достатъчно е да се инжектира ампулната форма интрамускулно, за да се получи по-бърз резултат, ако е невъзможно поглъщането на таблетките (повръщане, гадене). Лекарството е одобрено в педиатричната практика. Е спешна помощ.

 • спазъм на гладката мускулатура при патология на жлъчната система (холецистит, жлъчнокаменна болест, хипертонична форма на дискинезия на канал),
 • болка, запушване на урината, причинено от спазъм на уретерите, контракции на пикочния мехур, бъбречното легенче, камъни в бъбреците.

Патологията на стомаха и червата се счита за допълваща към показанията: гастрит, язва, спастичен колит, частична чревна непроходимост, запек, пилорен спазъм.

No-shpa се предписва при главоболие, дисменорея. Употребата на Duspatalin и No-shpa заедно подобрява облекчаването на болката. Дуспаталин може да се комбинира с други лекарства от групата (Бускопанан и Дицетел). No-shpa има много негативни ефекти поради системния ефект върху тялото като цяло чрез кръвообращението: понижава кръвното налягане, причинява главоболие, сухота в устата, треска, аритмии, световъртеж, насърчава атония на червата и запек.

Съвместният прием с Duspatalin може да засили негативните прояви. Лекарят трябва да коригира дозировката.

Съвместим с Nolpaza

Нолпаза се произвежда в Словения. Активното вещество е пантопразол натрий, който по фармакологично действие е подобен на омепразол, блокира производството на солна киселина, поради което лекарството се счита за аналог на Омепразол, Омез. Произвежда се в 40 mg овални жълти таблетки.

Нолпаза е включен в схемата за елиминиране на хеликобактериите. При поглъщане максималната концентрация в кръвта се появява след 2-2,5 часа. Свързва се с протеините, затова е важно да се изясни функционирането на черния дроб, преди да се предписва.

Показанията не се различават от Омепразол. Като профилактично средство се предписва, когато са необходими дълги курсове на терапия с нестероидни противовъзпалителни лекарства..

Към противопоказанията се добавя диспепсия от невротичен тип. Изисква се повишено внимание при предписване на пациенти със следните симптоми:

 • кървене,
 • нарушения на чернодробната функция,
 • хиповитаминоза В12.

Капсулите Duspatalin са съвместими с Nolpaza, но те трябва да се приемат 1-2 часа след таблетките.

Одестон заедно с Дуспаталин

Odeston е чисто холеретично полско лекарство, създадено на базата на вещество, наречено химекромон. Предлага се в таблетки от 200 mg. Спазмолитичният ефект е слабо изразен, насочен е към сфинктерите и жлъчните пътища, пикочния мехур. Използва се при заболявания на жлъчната система:

 • възпалителен характер,
 • след холецистектомия за нормализиране на транспорта на жлъчката,
 • за стимулиране на синтеза на жлъчка,
 • като профилактично лекарство, което предотвратява стагнацията.

Подвижността на червата се подобрява поради приема на жлъчни киселини, а не поради премахването на спазъм. Лекарството е противопоказано при следното:

 • лечение на деца и юноши под 18 години,
 • бъбречно и чернодробно увреждане,
 • подозрение за запушване на жлъчните пътища,
 • улцерозен колит, болест на Crohn,
 • хемофилия.

Duspatalin надеждно допълва спазмолитичните свойства в случай на силна болка, поради което може да се препоръча за комбинирана употреба.

Мнение на лекаря за комбиниране на Duspatalin с други лекарства: риск или необходимост?

Лекарите и пациентите дават различни отзиви за употребата на изброените лекарства с Duspatalin. Това не е изненадващо, тъй като пациентите, с надеждата да увеличат ефекта, сами променят дозировката, спират да спазват диетата. При такива условия обикновено е невъзможно да се говори за ефективността на комбинацията..

Лекарствата са подходящи за комплексна терапия. Консервативните специалисти предпочитат да изчакат официална информация след клинични изпитвания. Никой не може да експериментира върху болен човек. Следователно, всички показания трябва да се считат за възможни, взети от опит, а не от препоръчителен характер..

Дуспаталин трябва да се третира като симптоматично лекарство, а не като универсално лекарство за всички заболявания. Ако лекарят поема отговорност и предписва непроверена комбинация, тогава пациентът трябва да бъде наблюдаван, да се извършват контролни тестове. Болничните лекари имат най-добрите условия.

Дуспаталин помага при спастична болка. Възможността за взаимодействие с други лекарства възниква в комплексната терапия на заболявания на храносмилателната система. Ако е необходимо, за да се предотврати възможен отрицателен ефект, трябва да се спазва интервал от 1-2 часа между дозите. Няма смисъл да свързвате Duspatalin нарочно. Действието му може да бъде заменено с други средства..

Жлъчен рефлукс

Свързани и препоръчителни въпроси

35 отговора

Търсене в сайта

Ами ако имам подобен, но различен въпрос?

Ако не сте намерили необходимата информация сред отговорите на този въпрос или ако проблемът ви е малко по-различен от представения, опитайте да зададете допълнителен въпрос на лекаря на същата страница, ако е по темата на основния въпрос. Можете също така да зададете нов въпрос и след известно време нашите лекари ще отговорят на него. Безплатно е. Можете също да търсите необходимата информация в подобни въпроси на тази страница или чрез страницата за търсене на сайта. Ще бъдем много благодарни, ако ни препоръчате на вашите приятели в социалните мрежи..

Medportal 03online.com извършва медицински консултации в режим на кореспонденция с лекари на сайта. Тук ще получите отговори от реални практикуващи в тяхната област. В момента на сайта можете да получите съвет в 50 области: алерголог, анестезиолог-реаниматор, венеролог, гастроентеролог, хематолог, генетика, гинеколог, хомеопат, дерматолог, детски гинеколог, детски невролог, детски уролог, детски ендокринен хирург, специалист по инфекциозни болести, кардиолог, козметолог, логопед, УНГ специалист, мамолог, медицински юрист, нарколог, невропатолог, неврохирург, нефролог, диетолог, онколог, уролог, ортопед-травматолог, офталмолог, педиатър, пластичен хирург, ревматолог, психолог, ревматолог, рентгенолог, сексолог-андролог, зъболекар, трихолог, уролог, фармацевт, фитотерапевт, флеболог, хирург, ендокринолог.

Отговаряме на 96,79% от въпросите.

De-Nol и Duspatalin: възможно ли е заедно и кое е по-добро, съвместимост, сравнение


Всяко лекарство има странични ефекти. Много по-лошо е, ако срещне опасна „двойка“ и вместо очакваното подобрение от лечението възникват нови проблеми.
Един от сериозните спазмолитични лекарства, използвани за облекчаване на болката в гастроентерологията, е Duspatalin. Комбинираната употреба с други лекарства е необходима при комплексното лечение на храносмилателни разстройства.

От механизма на действие на Duspatalin е известно, че той предотвратява и спира спастичното свиване на гладката мускулатура на стомаха, червата, жлъчния мехур и сфинктера на Oddi. По-малко ефективно засяга отделителната система, матката. За разлика от антихолинергиците от атропиновата серия, той може да се приема от пациенти с глаукома, хипертрофия на простатата при мъжете. Не влияе върху киселинността на стомашния сок, което означава, че е приложим за всеки гастрит и пептична язва.

Лекарството може да се пие толкова дълго, колкото искате. Интегриран ли е в комбинираната схема на лечение заедно с други необходими патогенетични агенти?

Дуспаталин: състав, цена

 • Активна съставка на латински: Mebeverine hudrochloride.
 • Форма на освобождаване: желатинови капсули с бели гранули. Дозировка 200 mg.
 • Цена в аптека: Duspatalin retard капсули с удължено действие 0,2 g 30 броя - 500,00 рубли.

Показания за употреба

Лекарството Duspatalin се предписва при панкреатит, гастрит, с IBS (синдром на раздразненото черво), при диария, след отстраняване на жлъчния мехур, при холелитиаза, при колит, дуоденогастрален рефлукс, дуоденит, гастродуоденит, при болки в стомаха, подуване на корема, газове (метеоризъм).

Възможно е да приемате лекарството Duspatalin за цистит, тъй като мебеверинът отпуска сфинктера на пикочния мехур, облекчавайки болката.

Дуспаталин: инструкции за употреба

Възрастни: преди хранене, 20 минути, измийте обилно с вода. Према курс - 7 дни.

Курсът на лечение, продължителността и продължителността на приема се определят от лекаря индивидуално..

Как да давате лекарства на деца?

Това лекарство не се използва за деца под 12-годишна възраст..

По време на бременност можете?

По време на бременност: бременните жени не трябва да приемат лекарството, ако ползата за майката надвишава риска от неблагоприятни ефекти върху плода. В проведените проучвания не са открити тератогенни ефекти. Възможно е да се приема лекарството в ранните етапи.

По време на кърмене:

лечението с дуспаталин е възможно при кърмене, тъй като той не преминава в кърмата.

При панкреатит, дозировка

Има определени режими на лечение, които ви казват как да приемате лекарството правилно. При остър панкреатит се препоръчва прием на 0,4 g (2 таблетки) веднъж дневно. Тази доза облекчава спазма в панкреаса, сфинктера на жлъчния мехур, ефективно облекчава болката и кара жлъчката. Ако се усеща горчивина в устата, еднократна доза е 0,2 g.

Дюспаталин се използва в комплексната терапия на панкреатит в комбинация с лекарства като: Панкреатин, Креон, Одестон, Хофитол.

За запек назначава?

Дуспаталин ефективно лекува запек, причинен от спазъм на чревни бримки. Предписва се за профилактика на запек при пациенти с адхезивно заболяване на червата, пареза на бримките и висок риск от развитие на чревна непроходимост. Разрешаването настъпва през първия ден, тъй като лекарството действа много бързо. Разрешението може да бъде придружено от диария.

Съвместимост

Лекарствата са съвместими помежду си, но приемането им едновременно намалява ефективността на терапията

Като цяло Omez и Almagel са съвместими лекарства и взаимно допълват действието си. Те често се предписват едновременно при лечение на пептична язва или гастрит, включително Helicobacter pylori. Трябва да се има предвид, че едновременното приложение на двете лекарства води до намаляване на концентрацията на омепразол в плазмата. Това се случва, защото Almagel обгръща стомашно-чревната лигавица, предотвратявайки усвояването на други вещества. За да се избегне този ефект, трябва да се приемат лекарства наведнъж..

Прегледи на лекари

1. „Много лекари са изправени пред избор какво е по-добре да предпише на пациент: Duspatalin, Dicetel, Trimedat или Meteospazmil? Trimedat е по-приемлив за дискинезия на жлъчните пътища и холецистит. Метеоспазъм с образуване на газове. Dicetel може да бъде заменен с Duspatalin, техните ефекти са приблизително еднакви ".

2. „Работя като лекар в Санкт Петербург. Има много оплаквания от IBS при деца. Дуспаталин се дава на дете само след 12-годишна възраст, за предпочитане през нощта. Много родители включват в лечението генерици, както и антибиотични инжекции в ампули, което далеч не е правилно. За лечение на IBS при деца се използват различни спазмолици на щадящи дозирани форми: детски сироп, супозитории, хапчета, суспензия. Горздрав предупреждава, че телевизионните реклами не винаги са верни. Преди да предпишете това или онова лекарство на детето си, е задължително да изясните как да го използвате правилно, свойствата, особеността на дозата и съществуващите лекарствени синоними и заместители ".

Противопоказания, страничен ефект

Странични ефекти: рядко, гадене, виене на свят, киселини в стомаха (може да се спре с Iberogast). Възможни са алергични реакции. Понижава кръвното налягане.

Предозирането на лекарства не е описано в литературата.

Противопоказания:

 • Хемороиди (риск от развитие на хемороидално кървене).
 • Не се препоръчва за облекчаване на болката при апендицит.
 • Възраст до 12 години.

За отпускане от аптеката не се изисква рецепта. Страна на произход - Холандия. Срок на годност - 3 години.

Дюспаталин е спазмолитик, предназначен за лечение на болезнени усещания, дискомфорт, съпътстващи стомашно-чревни заболявания. Повечето патологии са хронични, те изискват комбинирана терапия, която не само ще облекчи болката, но и ще премахне причините за заболяването.

Ще разберем каква е съвместимостта на Duspatalin с други лекарства и продукти, какви правила трябва да се спазват, за да не се навреди на здравето по време на лечението.

Дуспаталин - спазмолитичен състав с активното вещество Мебеверин хидрохлорид.

Произведено във формата:

 • капсули с удължено освобождаване със съдържание на активно вещество 200 mg;
 • таблетки с ентерично покритие, съдържащи 135 mg спазмолитик.

Бързо се абсорбира, след 30 минути има ефект:

 • отпуска мускулите на храносмилателния тракт;
 • облекчава спазмите, болката;
 • нормализира физиологичната подвижност на храносмилателните органи;
 • регулира абсорбцията на вода.

Повече за Омепразол

Омепразол се използва за нормализиране на нивата на киселинност. Лекарите предписват Омепразол или Омез при язва на стомаха, гастрит и храносмилателни проблеми. Лекарството се отпуска в аптека с рецепта, взаимодействието му с други фармакологични продукти е посочено в инструкциите.

Лекарството Омепразол не повлиява неблагоприятно черния дроб. Лекарството се произвежда под формата на капсули, вътре в които има гранули с активното вещество. Препоръчва се приемът на лекарството по време на обостряне на стомашно-чревни заболявания и за тяхната профилактика. Омепразол е противопоказан при хора, които имат индивидуална непоносимост към компонентите на неговите формулировки, ако има проблеми с черния дроб поради алкохолна зависимост.

Показания за употреба

Използва се при остри и хронични състояния, придружени от синдром на спастична болка.

Внимание! Болката може да сигнализира за сериозни здравословни проблеми и не може да бъде игнорирана - ако болката е честа, консултирайте се с лекар.

Употребата е предписана за:

 1. Храносмилателни патологии (колит, ентерит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, гастрит с различни нива на киселинност, IBS).
 2. Чревни колики.
 3. Болести на жлъчните пътища, пикочния мехур (дискинезия на жлъчните пътища, холелитиаза).
 4. Болки с необяснима етиология.
 5. Застой в храносмилателния тракт, жлъчните пътища.
 6. Спастична болка на фона на хроничен запек, диария, метеоризъм.
 7. Чревни инфекции, отравяне.

Алмагел - терапевтичен ефект

Съставът на лекарството включва алуминий и магнезиев хидроксид, именно тези вещества определят основния ефект на лекарството:

 • адсорбент;
 • обгръща стените на стомаха;
 • антиацид;

Антиацидният ефект се счита за основен във фармацевтиката на лекарството, той неутрализира ефекта на солната киселина, която се произвежда от самия стомах, понякога в прекомерни количества, повишавайки общата киселинност и утежнявайки язвата, гастрит. Неутрализацията осигурява защита на стомашните стени и бързо образуване на белези.

Често именно Almagel се предписва при силен болков синдром, който успешно маскира, осигурявайки паралелен и терапевтичен ефект. Това важи особено за лекарството в червена опаковка..

Лекарствени взаимодействия

В редки случаи се използва като независима терапия..

Най-често се предписват заедно с други лекарства за лечение на гастроентерологични заболявания:

 • ензимни състави (Креон, Мезим, Панкреатин, Микразим, Панзинорм и др.);
 • спазмолитици (No-shpa, Papaverine, Buscopan, Dicetel);
 • инхибитори на протонната помпа (Omez, Nolpaza, Omeprazole, Nexium);
 • холеретични средства (Одестон, Алохол);
 • хепатопротектори (Carsil, Liv-52, Essentiale Forte, Essliver Forte, Heptor, Hepabene);
 • чревни лекарства (Trimedat, лактулоза, пробиотици, сорбенти, антимикробни агенти);
 • антиациди (фосфалугел, маалокс, гастал, алмагел, рени).

Официалната инструкция не съдържа информация за съвместимостта на лекарствата. Съществуват обаче данни за клинични изпитвания, провеждани от организации за лечение на доброволни начала. Ние предлагаме информация въз основа на такива тестове.

Дротаверин (No-Shpa) и Папаверин

Те принадлежат към фондовете, предшестващи появата на съвременни спазмолитици като Дуспаталин. Те имат спазмолитични и миотропни ефекти.

Разликата между тези инструменти:

 1. Системни ефекти върху мускулите в цялото тяло (в кръвоносните съдове, матката).
 2. Типични нежелани реакции (понижено налягане, повишена температура, сухота в устата, главоболие, замаяност, нарушения на сърдечния ритъм).
 3. При продължителна употреба причинете чревна хипотония, хроничен запек.

Позволено е да се приема заедно с Drotaverinum, Papaverinum със силна болка - тази комбинация засилва аналгетичния ефект. Подобна ситуация е и с други спазмолитици - Бускопанан, Дицетел.

Забележка! Приемането на спазмолитици заедно увеличава риска от странични ефекти.

Омепразол

Търговски наименования - Omez, Ultop, Losek, Ortanol.

 1. Инхибира ензимите, които насърчават производството на солна киселина в стомаха.
 2. Намалява киселинността на стомашния сок.
 3. Потиска растежа на Helicobacter pylori.
 4. Елиминира симптомите на заболявания на дванадесетопръстника, стомаха, хранопровода.
 5. Лекува язви, ерозия на лигавицата.

Използва се за лечение и профилактика:

 • язва на стомаха;
 • гастрит;
 • рефлуксна езофагитна болест.

Няма точни данни за употребата на Омепразол и Мебеверин. Може да се предположи, че лекарството ще подобри терапевтичното. За безопасност се препоръчва 2-часов интервал между употребата на таблетки, капсули.

Нолпаза (пантопразол)

Фармакологичните характеристики на таблетките са подобни на омепразол.

Duspatalin капсули могат да се приемат по време на лечението с Nolpaza, 1-2 часа след приема на таблетките.

Одестон

Одестон се отнася до холеретични лекарства.

 • лечение на заболявания на жлъчния мехур, жлъчните пътища;
 • възстановяване след операции на жлъчния мехур, жлъчните пътища;
 • запълване на липсата на жлъчка.

Има селективен ефект върху жлъчните пътища, сфинктери, като същевременно не нарушава перисталтиката, кръвното налягане.

Използването на Mebeverin увеличава ефекта на Одестон. За да избегнете странични ефекти, по-добре е да го приемате отделно - след 2 часа.

Тримедат

Лекарствен продукт за лечение:

 • раздразнително черво;
 • нарушения на подвижността на стомашно-чревния тракт;
 • диспептични симптоми (коремна болка, гадене, оригване, повръщане);
 • следоперативна чревна непроходимост;
 • гастрит;
 • езофагит.

Адаптира се към нуждите на тялото:

 • с намалена чревна моторика - активира я;
 • с повишен тонус на храносмилателните органи - успокоява, има спазмолитично действие;
 • нормализира чревната перисталтика;
 • регулира сфинктерите.

Trimedat се понася добре. Ако се приема едновременно с Duspatalin, спазмолитичният, нормализиращ ефект върху чревната подвижност ще се увеличи. В този случай е възможен само един страничен ефект - алергични кожни реакции..

Trimedat и Duspatalin са лекарства, чието действие е насочено към нормализиране на подвижността на храносмилателния тракт чрез регулиране на тонуса на мускулите.

В някои случаи средствата се предписват заедно. Показанията могат да включват гастроезофагеален рефлукс, синдром на раздразненото черво. Също така, тази комбинация понякога се използва за облекчаване на състоянието на пациента, в ситуации, в които все още не е установена точната причина за нарушена двигателна функция, спазми, силна болка.

Лекарствата имат различен механизъм на действие. Основната разлика е, че Duspatalin действа върху гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, а Trimedat е регулатор на перисталтиката и може или да я усили, или да отслаби, в зависимост от първоначалното състояние. Резултатите от приемането на конкретно лекарство на практика до голяма степен зависят от индивидуалните реакции на организма към едно или друго лекарство..

Отличителни черти на Duspatalin

За да се оцени дали Duspatalin и алкохол могат да се приемат едновременно, е необходимо да се разгледа механизмът на действие на лекарството.

Лекарството принадлежи към категорията спазмолитици, антихолинергици. Основно приложение - при проблеми със стомашно-чревния тракт.

Дуспаталин е спазмолитично лекарство и има миотропен ефект

Целта на Duspatalin е да облекчи човек от спазми, които се развиват със синдром на раздразнените черва. Лекарството има пряк ефект върху червата. Лечението винаги трябва да се провежда с внимателно подбрана диета..

Дуспаталинът има миотропен ефект, с лек вазодилатиращ ефект. Благодарение на това лекарството успешно облекчава остри колики и спазми..

Лекарството се използва за различни видове болка:

 1. поради неточности в храненето, хранителни смущения, преяждане;
 2. прехвърлената хирургическа интервенция;
 3. вдигане на тежести;
 4. неправилни или твърде резки движения;
 5. стрес;
 6. Фантомна болка.

Когато се определя съвместимостта на Duspatalin и алкохол, струва си да се спомене, че ефектът на лекарството не се дължи на ефекта върху централната нервна система.

Спазмолитичният ефект се постига чрез директно въздействие върху червата. На фона на употребата на лекарството нормалната чревна дейност не спира и не се инхибира.

Лекарството се понася добре. Можете да регулирате дозировката в зависимост от възрастта и телесното тегло на пациента. Безопасно лекарство.

Комбинация с храна и алкохол

Лекарството се приема независимо от приема на храна, тъй като храносмилателният процес не влияе върху усвояването на лекарството.

Дуспаталинът и алкохолът са абсолютно несъвместими, тъй като последният действа противоположно на механизма на лекарството. Тази комбинация не само неутрализира терапевтичния ефект, но също така може да провокира засилване на спазъм, болка.

 • чай;
 • кафе;
 • цитрусов сок, особено грейпфрут - това влияе отрицателно върху метаболизма на лекарството в черния дроб;
 • мляко.

Най-добре е да пиете чиста вода със стайна температура, в размер на една чаша на доза.

Разрешен ли е съвместен прием

Използването на такива лекарства се извършва, когато пациентът е диагностициран с гастродуоденит. Това е сериозна патология, характеризираща се с нарушена функционалност на стомашно-чревния тракт. Терапията отнема дълъг период от време. Това се дължи на факта, че промяната в работоспособността влияе отрицателно върху функциите в тялото на пациента. Лечението протича комплексно, докато е важно да се вземат предвид спецификата на заболяването. Патологията има два етапа: остър и хроничен, всеки от които включва използването на ефективни лекарства.

Много експерти по гастроентерология препоръчват да се използват препаратите Omez и Duspatalin заедно. Тази необходимост се дължи на факта, че поради едновременната употреба се постига най-добрият терапевтичен ефект. Освен това средствата могат да се комбинират помежду си без никакви проблеми. Допълнителните предимства на споделянето включват:

 • зачитане на функционалността на черния дроб на пациента;
 • достъпна цена;
 • по-бързи положителни резултати.

Omez е съвременно лекарство, което помага за справяне с язва на стомаха и дванадесетопръстника. Това обаче не е целият списък с проблеми, с които се бори комплексът. Търсенето и популярността на лекарството са свързани със способността да се нормализира киселинността на стомашния сок.

Omez принадлежи към инхибиторите, които могат да попречат на протонните помпи, които са отговорни за нивото на киселинност в стомаха и за рН, да работят. Успоредно с това, благодарение на компонентите на състава, се предотвратява възможното разпространение и размножаване на бактерии, чиято дейност е насочена към развитието на язвена болест.

Външните характеристики на лекарството в много отношения са подобни на кристално бял прах. Инструментът е надарен със слабо изразена алкална реакция, има способността да се разтваря в съдържащи алкохол съединения и по никакъв начин не влиза в контакт с водна среда. Omez се предлага под формата на таблетки, капсули и прах за приготвяне на разтвор (за интравенозно приложение). Можете да закупите лекарството в аптеката по лекарско предписание. Инструментът има няколко противопоказания. Забранено е използването на комплекса, ако пациентът открие индивидуална непоносимост към компонентите на състава, в случай на проблеми във функционалността на черния дроб поради алкохолна зависимост.

Комплексът е способен да предизвика редица странични реакции на тялото от различни системи:

 • хематопоеза - в редки случаи могат да се появят левкемия и тромбоцитопения;
 • храносмилателна - по-често има нарушение на функционалността на червата, придружено от диария, образуване на болка в корема, повръщане и метеоризъм, в редки случаи, отрицателна промяна в вкусовите рецептори, поява на сухота в устната кухина, стоматит, хепатит (с проява на пожълтяване), отрицателна промяна във функционалността черен дроб;
 • нервна система - допустимо е наличие на световъртеж, главоболие, депресия.

Противопоказанията включват възрастта на детето на пациента, периода на раждане на детето, кърменето..

Лекарството Duspatalin има свои специфични препоръчителни характеристики. Инструментът се използва широко поради своите положителни характеристики:

 • способен да има спазмолитичен ефект;
 • елиминира симптоматичните признаци, които се появяват при диагностициране на панкреатит, гастрит, синдром на раздразнените черва;
 • удобна форма на освобождаване под формата на капсули.

Лекарството има само едно противопоказание. Не се препоръчва използването му при откриване на повишена чувствителност на тялото и непоносимост към отделни компоненти на състава. Лечението с комплекса трябва да се извършва внимателно по време на раждането на дете и по време на кърмене. Сред нежеланите реакции се различават алергичните нарушения на кожата под формата на обриви по епидермиса (подуване и хиперемия). По-тежките форми включват уртикария, поява на ангиоедем, анафилактичен шок. В този случай пациентът трябва незабавно да получи първа помощ..

Ако сравните тези две лекарства, ползите могат да бъдат установени само от медицински специалист. Въпреки допустимостта да се използват средства заедно, самолечението не се препоръчва. Преди да предприемете медицински здравни мерки, трябва да се консултирате с лекар. В процеса на използване на Duspatalin и Omez терапевтичният ефект и ефектът на всеки от комплексите се засилват едновременно.

Характеристики на новото лекарство

Доскоро само дротаверин, папаверин и нитроглицерин се считаха за миотропни спазмолитици..

Наскоро разработеният Duspatalin има някои характеристики в ефекта поради неговите компоненти, той елиминира болката, без да засяга перисталтиката. Активната съставка на холандското лекарство е мебеверин.

Производителят е провел клинични проучвания за съвместимост с алкохол, но според него не са установени отрицателни последици.

Опитите, проведени върху животни, обаче показват, че при значителна доза от приложеното активно вещество те имат повишена възбудимост на нервната система. В същото време се смята, че мебеверинът влияе върху концентрацията..

Но когато анализираме данните, споменати в анотацията, картината е доста тревожна:

 • симптоми на предозиране - неврологичен и сърдечно-съдов характер;
 • последиците от приема на Дуспаталин в състояние на алкохолна интоксикация, тежка интоксикация са неизвестни;
 • специфичният антидот за отравяне с мебеверин е неизвестен;
 • стомашна промивка се предписва само ако интоксикация е била открита не по-късно от час след приемане на няколко дози едновременно;
 • обикновено Duspatalin се предписва при мускулни спазми, продължителността на приема е неограничена;
 • при систематична употреба, за да се получи терапевтичен ефект, е невъзможно да се отмени веднага Дуспаталин. Трябва да се приема известно време, в противен случай може да се появи синдром на отнемане.

Не трябва да забравяме, че проучванията, проведени за съвместимост с алкохол, са взели предвид еднократния прием на лекарството и не особено значителната доза алкохол..

Тоест, изследвана е комбинация от малки дози, без наличието на натрупан в тялото мебивин, който се разгражда в организма до метаболити - вератратна киселина и мебеверинов алкохол. И това е както карбоксилна, така и деметилирана киселина, която се екскретира от тялото с урината, без да попада в плазмата.

Основни принципи на приложение

Съвместното приемане на Omez и Duspatalin се извършва по определена схема, която трябва стриктно да се спазва през периода на терапията. Сутрин се препоръчва употребата на Omez на гладно, не по-късно от половин час преди първото хранене. След 10 минути се разрешава второто лекарство. Често експертите добавят панкреатин и иберогаст към схемата. Допустимо е да ги пиете директно по време на хранене..

Преди да започне терапия с тези лекарства, пациентът трябва да се увери, че няма развитие на ракова патология в областта на стомаха (особено ако пациентът преди това е имал язва). Това се препоръчва поради причината, че в процеса на премахване на симптоматичните признаци тялото може да достигне до ситуация, която не може да бъде възстановена.

Ако, когато приемате Omez в продължение на 5 дни, състоянието остава незадоволително, тогава симптомите могат да продължат под формата на киселини, прояви на болка в епигастриалната област. В резултат на това пациентът се съветва да се консултира с медицински специалист за незабавен преглед. За да предотвратите възможни нежелани последици от приема на лекарството, преди да започнете лечение с Omez, трябва да се консултирате с лекуващия лекар за пациенти на възраст над 45 години..

Що се отнася до Duspatalin, той трябва да се използва с повишено внимание при следните пациенти:

 • които показват загуба на тегло без видима причина;
 • при загуба на апетит;
 • с бърза умора на тялото, дори при леки физически натоварвания, придружени от появата на болка в стомаха;
 • диагностицирана с пептична язва;
 • с често повръщане;
 • нарушение на функцията за преглъщане;
 • възможно кървене от ректума;
 • с повишено изпотяване и систематично замайване.

Хранителните продукти не могат да повлияят на приема на Duspatalin и Omez. Това се дължи на факта, че процесът на храносмилане не участва в усвояването на компонентите на агента. Употребата на наркотици заедно с напитки, съдържащи алкохол, е изключително забранена, тъй като те допринасят за обратния ефект. В допълнение към неутрализирането на терапевтичния ефект, има провокация на спазъм и болка..

Комплексите се предписват, за да се отърват от симптомите на заболяването, да възстановят работоспособността на вътрешните органи, отговорни за храносмилането, да нормализират стомашната лигавица и да увеличат защитните функции на тялото.

При провеждане на терапевтични мерки с помощта на Omez и Duspatalin трябва да се следват съветите и препоръките на лекаря. Забранено е самостоятелно провеждане на лечение, промяна на продължителността на употреба и дозировката на лекарствата. Преди да вземете, прочетете инструкциите за употреба.

Като цяло, преди няколко години имаше язва. Наскоро стомахът започна да боли. И не знам какви хапчета да пия. Трябва да отидете в лекарския кабинет. Отделете време от работа. Споделих с Мая, която вече е на 63 години. Наскоро казва Де-нол на питие. Започнах да се чувствам по-добре. Искам го, ще го купя за вас. Е, безплатно е. Съгласих се. Изпих лекарството. На петия ден стомахът ми сякаш се успокои. На шестия ден той започна да притиска в областта на сърцето. Преди това, в продължение на половин година, той сериозно натисна. Не се свърза с De-nol. На седмата болестите все още натискаха. Отидох до линейката с кола, недалеч от къщата, разхождайки се за няколко минути, но ледът е трудно да отиде късно вечерта. В линейката направиха кардиограма, казаха малки промени. Те казаха, че изглежда като прединфаркт, изпомпван с морфин хепарин, дава 4 хапчета за кръвни съсиреци. Трябва да ви заведем в клиниката, за да покажете терапевта. Кардиолозите не са дежурни при нас. Добре съм. Обадих се на жена ми, обясних всичко, оставих ключовете за нея в линейката от колата, а самият той беше в реанимация в болницата. Пристигнахме и взехме кръв. Терапевтът разгледа тестовете и признахте ли ми го в навечерието? И не пия и не пуша от два месеца. Стомахът е палав. Черният Ви дроб пада според вашите тестове. Като цяло те го слагат. Два дни все още бях в болницата с куматос. Пусни. Направихме fgs. (правят всички ядра, попитайте приятелите си кой е лъгал) FGS показа ерозивен гастрит. Казвам на лекуващия кардиолог, да пием Де-нол. Все още имам. В идиот. Отново започна да пие. Ден на четвъртия както е казано. Бях в леглото една седмица. Защото се чувствах страхотно. Лекарят назначи коронографски преглед в Красноярск. Опашка за месец. Накратко, изписаха ме и на следващия ден на работа отново ме притиснаха. Тук съмненията ми изчезнаха. Не пия втория ден днес от обяд. Днес изобщо няма лекарства. Съпруга вчера си някак сива и депресирана. Наистина се чувствах като труп. Споделих с нея мислите си за Де-нол и че няма да го пия. Днес тя разговаря с приятеля си по телефона и каза за здравето ми, по-специално за Де-нол, и това за нея и моята приятелка (тя е самотно момиче) също се трудеше със стомаха, така че почти умря от Денол. Не знам как е умрял там, но фактът, че му е било лошо, може да е дори по-лошо от мен. Преди това той лекува язвата с вряща вода, смесва се с нишесте и добавя няколко капки йод, отвратително, но ефективно. Сега картофите се настъргват на ренде, добавям капка йод, разреден с вода. В противопоказания за De-nol те не пишат нищо сериозно. Те лежат скрити. Момичето тук изложи какъв вид отрова от бисмут се съдържа в препарата. Един плюс ще направи коронографията. Лекувайте с народни средства. Евтино и ефективно След престоя в болницата мнозина питат защо? И се оказва, че има немалко хора, които са приемали това лекарство и всички са се чувствали зле в една или друга степен и не са били ефективни.

Как да прекратим кърменето без мастит: профилактика

Позволено ли е кърмене при мастопатия

Евтини и ефективни хапчета за млечница

Схеми на лечение

При лечението на това заболяване, причинителят на което е Helicobacter, се извършва медикаментозно лечение от първа линия. В този случай могат да се използват Omez, Nolpaza, Omeprazole или Fosfalugel, в комбинация с амоксицилин и кларитромицин.

Таблетките се приемат за около седмица, след което лекарят провежда преглед. Ако бактерията присъства в тялото, т.е. това лечение е неуспешно, започва терапия от втора линия. В този случай лекарствата се заменят с други.

De-nol може да бъде предписан в комбинация с антибиотици като метронидазол, тетрациклин или алфа нормикс. Alpha normix обикновено се използва във схеми от втора линия, ако първата е била неуспешна. Приблизителен режим на лечение може да бъде както следва.

Де-нол трябва да се пие три пъти на ден, Метронидазол - два пъти, Adfa normix - два пъти на ден. Дозировката се посочва от лекаря. Терапията може да се провежда в продължение на две седмици, до пълно възстановяване.

Лечебните ефекти върху организма винаги трябва да се комбинират с диета. Диетичната храна помага за бързото възстановяване на стомашната лигавица, което влияе върху функционирането на цялото тяло. Този фактор не може да бъде пренебрегнат, в противен случай лечението може да се забави..

Когато лекувате гастродуоденит, не забравяйте, че той трябва да се извършва само изчерпателно, като се използват всички мерки. Не пренебрегвайте диетата и диетата си. Следвайте всички препоръки на лекаря за най-бързо възстановяване.

Друга Класификация На Панкреатит