Изследвани са подходи за корекция на микроваскуларната патология и функционалните нарушения на черния дроб, засегнат от алкохол при комплексно лечение на пациенти с остър панкреатит.

Изследвани са подходи за корекция на микроциркулаторния канал и функционални нарушения на черния дроб, засегнат от алкохол в комплексна терапия на пациенти с остър панкреатит.

Острият панкреатит е едно от често срещаните хирургични заболявания и представлява средно 3% до 10% от случаите на всички спешни заболявания на коремната кухина. Нарастващата честота показва спешността на проблема с диагностиката и лечението на остър панкреатит в практическото здравеопазване [1].

Една от най-честите причини за развитието на остър панкреатит с основание се счита за злоупотреба с алкохол, алкохолни излишъци или употребата на алкохолни сурогати.

В момента ролята на алкохола като патогенетичен фактор при панкреатичните лезии е общопризната [1–9]. Подобна причина за заболяването е изолирана средно от 35% до 50% от пациентите в по-голямата част от страните [1, 6, 8].

Литературни данни и практически наблюдения показват, че алкохолният панкреатит е една от най-тежките форми на остър панкреатит [1–9]. Остър панкреатит се развива на фона на нарушения на дренажната функция на панкреатичните канали. Алкохолизмът е свързан с токсично увреждане на панкреаса, нарушена чернодробна функция и перверзия на ензимния синтез [4–6, 9]. По този начин приемът на алкохол и неговите заместители рязко засилва секреторната активност на панкреаса, а продължителното използване на алкохолни напитки води до дуоденит с оток на голямото дуоденално зърно, което затруднява изтичането на панкреатичен сок и жлъчка. Алкохолът при тези обстоятелства има токсичен ефект върху екзокринната активност на жлезата, причинявайки дегенеративни промени в ацинарните клетки, допринасяйки за развитието на остър панкреатит [1, 2, 4, 6, 7]. Въпреки многобройните изследвания, посветени на изследването на пациенти с остър панкреатит, проблемите на клиниката, диагностиката и тактиката на лечение на това заболяване, свързани с консумацията на алкохол, не са проучени достатъчно и понякога са противоречиви. От една страна, това се дължи на многостранния ефект на алкохола върху организма, от друга страна, на недостатъчните данни за структурата на ендотоксикозата при това заболяване [1, 3, 7]. В зависимост от продължителността на заболяването, времето на експозиция, качеството и количеството приети алкохолни напитки, в панкреатичния паренхим се развиват некроза, атрофия и клетъчна фиброза. Съответните промени се откриват в черния дроб. Анатомичната близост на черния дроб и панкреаса и близките функционални връзки между тях представляват заплаха от увреждане и функционална недостатъчност на черния дроб при остри заболявания на панкреаса [6, 7].

Проблемът с диагностиката и лечението на пациенти с остър панкреатит на фона на хронична алкохолна интоксикация и алкохолно увреждане на черния дроб представлява голям интерес и принадлежи към категорията на особено трудни. Хроничната алкохолна интоксикация и увреждането на черния дроб значително увеличават риска от смърт [2, 4, 5]. Системният възпалителен отговор, причинен от остър панкреатит, уврежда функционалната способност на засегнатия от алкохола черен дроб и води до тежко увреждане на порталния кръвен поток [10-13].

При лечението на пациенти с остър панкреатит и функционални чернодробни нарушения комплексните мерки са насочени към коригиране на хиповолемия и електролитен дисбаланс, като се използват антиензимни лекарства, блокери на стомашната секреция, дихателна и инотропна подкрепа, антибиотици, парентерално и ранно ентерално хранене, методи за екстракорпорална детоксикация [7, 1]. Много внимание се отделя на подобряването на микроциркулаторните процеси и облекчаване на дифузната вътресъдова коагулация [7, 14-16].

За тази цел се използват различни лекарства, включително пентоксифилин (Trental), агапурин, нискомолекулни хепарини, както и кръвни заместители - Reogluman, Reomacrodex [7]. Напоследък Actovegin се използва широко за коригиране на патологията на съдовото легло. Лекарството има ендопротективни свойства, увеличава оползотворяването на кислорода, подобрява енергийния метаболизъм, засилва транспорта на глюкоза в клетката поради носители, поради наличието на изонил-фосфо-олигозахариди подобрява метаболитната активност на микроваскуларния ендотел [17, 18].

Целта на това проучване е да подобри микроциркулаторните нарушения на черния дроб и порталния кръвен поток при лечението на пациенти с остър панкреатит на фона на алкохолно увреждане на черния дроб - хепатопатия..

Наблюдавахме 24 пациенти от основната група с остър панкреатит на възраст 22–55 години. Имаше 20 мъже, 4 жени. Всички пациенти в хода на лечението, за да се коригира патологията на микроваскулатурата и порталния кръвен поток, се използват 10 ml Actovegin веднъж дневно в 0,9% физиологичен разтвор. Групата за сравнение се състоеше от 24 пациенти с подобна патология, които бяха лекувани с Пентоксифилин с цел коригиране на микроциркулаторните нарушения и порталната циркулация. Диагнозата остър панкреатит е установена въз основа на клинични, лабораторни и инструментални данни. Комплексът от изследвания включваше клинична и лабораторна диагностика, използвайки клинични и биохимични методи за изследване на кръв, ултразвуково изследване (ултразвук) на коремните органи, езофагогастродуоденоскопия, лапароскопия.

Определянето на концентрацията на алкохол в кръвта се извършва съгласно международните стандарти, приети от ICD-10. Тежестта на пациентите се оценява, като се използват критериите по скалата SAPS. Всички пациенти са имали алкохолна история в продължение на повече от 5 години. Концентрацията на алкохол в кръвта е 1,5 mg% ± 0,3 при постъпване. Състоянието на пациентите при постъпване е оценено като тежко, което съответства на SAPS скалата от 8,8 ± 0,59 точки. По време на хирургичното лечение се оценява клиничното и морфологичното състояние на черния дроб. Най-информативни при диагностицирането на увреждане на черния дроб са ултразвук, доплер ултразвук, компютърна томография на черния дроб и лапароскопия..

Данните от проведените проучвания са сравнени с резултатите от клинични кръвни тестове, биохимични показатели за функционалното състояние на черния дроб..

Контролни изследвания, използващи клинични и биохимични кръвни тестове, се използват ежедневно в интензивното отделение и след стабилизиране на състоянието на пациента и прехвърляне в хирургичното отделение на всеки 3 дни.

Резултати и дискусия

Данните от проведените контролни проучвания потвърждават клиничната ефикасност на терапията в основната група с използването на Actovegin за корекция на микроциркулаторните нарушения на черния дроб и порталния кръвен поток. Клиничният ефект на лекарството се оценява по времето на разрешаване на чревната пареза, намаляване размера на възпалителния инфилтрат на коремната кухина при остър панкреатит, намаляване размера на черния дроб, подобряване на резултатите от клиничните и биохимични показатели на кръвта, левкоцитен индекс на интоксикация, показатели на порталния кръвен поток.

На фона на терапията в основната група се наблюдава намаляване на явленията на интоксикация и елиминиране на чревната пареза от 24 (100%) при 19 (79,1%) пациенти на третия ден от употребата на Actovegin в комплексна терапия. В групата за сравнение с употребата на пентоксифилин, разрешаването на чревната пареза настъпва на 5-7 дни. Намаляване на размера на възпалителния инфилтрат на коремната кухина в рамките на 7 дни се наблюдава при 18 (75%) пациенти от основната група, а в групата за сравнение се наблюдава при 13 (54,2%) пациенти. Данните от клинични и биохимични кръвни тестове показват повишаване на нивото на хемоглобина, еритроцитите, намаляване на броя на левкоцитите, броя на тромбоцитите и левкоцитния индекс на интоксикация при 22 (91,6%) пациенти в основната група на 12-ия ден, а в групата за сравнение - на 18 ( 75%). Данните от проведените изследвания на кръвни тестове са дадени в табл. 1.

Тъй като показателите на кръвните тестове се подобряват на 12-ия ден от лечението, се наблюдава намаляване на размера на черния дроб при 21 (87,5%) пациенти в изследваната група, заедно с намаляване на нивото на ALT, AST, алкална фосфатаза, билирубин, урея и подобряване на показателите на порталната циркулация ( Таблици 2 и 3).

Сред пациентите от групата за сравнение е получен положителен резултат в същата времева рамка при 16 (66,7%) пациенти, при 5 (20,8%) пациенти анализите не се променят значително, а при 4 (16,5%) има влошаване на показателите..

От наблюдаваните 24 (100%) пациенти от основната група, използващи Actovegin при 1 (4,1%) пациент, състоянието се влошава поради прогресирането на острата чернодробна и полиорганна недостатъчност. На 4-ия ден от момента на хоспитализацията пациентът почина от интоксикация. Сред пациентите от групата за сравнение, когато се използва пентоксифилин за корекция на микроциркулаторните процеси, 4 (16,6%) пациенти умират поради нарастващата смесена интоксикация, развитието на делириум и полиорганна недостатъчност.

Заключение

Проведените проучвания показват ефективността на употребата на лекарството Actovegin за корекция на патологията на микроваскулатурата и функционалните нарушения на черния дроб, засегнати от алкохол при комплексно лечение на пациенти с остър панкреатит. Ефектът от лечението се постига благодарение на ендотелиопротективното действие на Actovegin, което спомага за увеличаване на скоростта на капилярния кръвен поток, подобряване на клетъчния и тъканния метаболизъм в черния дроб, което е придружено от стимулиране на биоенергийните процеси и регенерация на хепатоцитите.

Литература

 1. Савелиев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Панкреонекроза. М.: LLC "Медицинска информационна агенция", 2008.259 с.
 2. Altshuler VB, Abdullaev T. Yu. Клинични особености на алкохолизма при пациенти с чернодробна патология // Въпроси за наркологията. 2001. No 1. С. 33–41.
 3. Белокуров Ю. Н., Уткин А. К., Баунов А. В. Ендоинтоксикация при панкреатична некроза с алкохолна етиология // Хирургия. 1990. No 1. С. 52–55.
 4. Билибин Д. П., Дворикова В. Е. Патофизиология на алкохолната болест и наркологията: Учебник. надбавка. М.: Унив. други народи, 1991, с. 43–47.
 5. Богомолов Д. В., Пиголкин Ю. И., Пешкова И. А., Морозов Ю. Е., Богомолова И. Н., Букешов М. К., Горностаев Д. В., Шорников А. Б. Патоморфологични прояви на различни форми на алкохолна болест // Арх. патология. 2003. Т. 65. No 4. С. 28–32.
 6. Георгадзе А. К., Пенин В. Н., Титова Г. П. Мастна панкреатична некроза. Тбилиси: Ganatleba, 1992.167 с..
 7. Kostyuchenko A. L., Filin V. I. Спешна панкреатология. Санкт Петербург: Декан, 2000, 476 с..
 8. Савелиев С.В., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Панкреонекроза. Агенция за медицинска информация, 2008.259 с..
 9. Rau B., Bothe A., Beger H. J. Хирургично лечение на некротизиращ панкреатит чрез некросектомия и затворен лаваж: промяна на характеристиките и резултата на пациента за 19-годишна серия с единичен център // Surgeri. 2005, v. 138, № 5, стр. 438-444.
 10. Брискин Б. С., Акопян В. С., Василиева М. А., Давитадзе Ш. А., Соломенцев Я. В. Състояние на порталния кръвен поток при хирургични пациенти с различни функционални нарушения на черния дроб / Тези на V Международна конференция и училище: Съвременни състоянието на методите за неинвазивна диагностика в медицината. М., 1998. С. 90–91.
 11. Briskin B.S., Demidov D.A., Vasilyeva M.A., Polyakova M.I., Solomentsev Ya.V., Akopyan V.S. Интраскопски, лабораторни и клинични паралели при определяне на тежестта на острия алкохолен панкреатит и неговия усложнения / Актуални въпроси на практическата медицина: сб. научни трудове, изд. акад. RAMS Соколова Е.И. III. М.: Грант, 1999. S. 23–25.
 12. Брискин Б. С., Демидов Д. А., Василиева М. А., Соломенцев Я. В., Акопян В. С. Проучване на порталния кръвен поток в патогенезата на остър алкохолен панкреатит / Актуални проблеми на практическата медицина: Сборник научни трудове, изд. акад. RAMS Соколова Е.И. III. М.: Грант, 1999 г. 20–22.
 13. Briskin B.S., Tumanov V.P., Akopyan V.S., Solomentsev Ya.V., Suplotova A.G. Морфо-функционално състояние на черния дроб при пациенти с остър панкреатит на фона на хронична алкохолна интоксикация // Ross. ж. гастроентерология, хепатология, колопроктология. Материали от V руска гастроентерологична седмица. Приложение No 8. Т. IX. М., 1999 S. 73.
 14. Briskin B.S., Kulazhenkov S.A., Plaksin L.N., Yatsenko A.A., Lomako V.V., Akopyan V.S. Ефективност на използването на Essentiale с даларгин при хирургични пациенти с алкохолно увреждане на черния дроб // Actual хирургични проблеми. М., 1998. С. 24–28.
 15. Гайворонски IV Патогенетични механизми на регионални и микроциркулаторни нарушения на кръвния поток при портална хипертония // Регионално кръвообращение и микроциркулация. 2002. Т. 1. No 2. С. 57–67.
 16. Gaivoronskiy I.V., Pestereva N.A., Tikhonova L.P. Състояние на лимфните капиляри и чревните лимфангиони при портална хипертония и след хирургичната му декомпресия. Лимфангион (анатомия, физиология, патология). Съб. научна. върши работа. L.: LSGMI, 1990 S. 86–91.
 17. Utkin A. G., Mosesov A. G., Tsyrulnikov A. A. "Actovegin" като компонент на комплексна терапия за усложнена CVI на долните крайници // BC. 2007, 15 (12), 6, 981-985.
 18. Fedorovich A. A. // Microvaskular изследвания. 2012, 84, 86–93.

О. Х. Халидов, доктор на медицинските науки, професор
Р.У. Гаджимурадов 1, доктор на медицинските науки, професор
В. С. Акопян, доктор на медицинските науки

GBOU VPO MGMSU тях. А. И. Евдокимова, Министерство на здравеопазването на Руската федерация, Москва

Лекарства, които убиват панкреаса

Панкреасът играе важна роля във функционирането на храносмилателната система. Тъканите на малък орган произвеждат панкреатичен секрет, произвеждат хормона инсулин. Ензимите, съдържащи се в сока на панкреаса, са отговорни за храносмилането на храната и пълното усвояване на хранителните вещества, а инсулинът участва активно в метаболизма на въглехидратите и мазнините..

Всеки знае, че всяко лекарство има определени противопоказания и странични ефекти. Целевите органи - сърцето, черният дроб, бъбреците и панкреаса - страдат предимно от токсичните ефекти на химикалите. Продължителната употреба на някои лекарства може да причини често усложнение - медицински панкреатит (възпаление на тъканта на жлезата).

Лекарствен панкреатит: как се развива болестта

Панкреасът играе важна роля във функционирането на храносмилателната система. Тъканите на малък орган произвеждат панкреатичен секрет, произвеждат хормона инсулин. Ензимите, съдържащи се в сока на панкреаса, са отговорни за храносмилането на храната и пълното усвояване на хранителните вещества, а инсулинът участва активно в метаболизма на въглехидратите и мазнините.

Дори леката дисфункция на панкреаса заплашва със сериозни здравословни проблеми, до развитието на захарен диабет, панкреатична некроза и ракови тумори. Възпалителният процес в деликатните тъкани на органа може да провокира много причини, включително неконтролиран прием на лекарства.

Лекарства, които застрашават жлезата

Според лекарите най-голяма опасност представляват следните групи лекарства:

Антибактериални средства

Антибиотиците от тетрациклиновата серия и метронидазолът са особено токсични за панкреаса. Парадоксът е, че такива лекарства често се предписват при лечение на гастрит и язвена болест. Правилната дозировка и възможно най-краткият курс на лечение ще помогнат да се избегнат усложнения. Други потенциално опасни антибиотици включват ампицилин, цефтриаксон, еритромицин, лекарства от групата на нитрофурана.

Лекарства с диуретичен и хипотензивен ефект

При лечението на хипертония в схемата на лечение са включени диуретици и лекарства за понижаване на кръвното налягане. При продължителна употреба те имат разрушителен ефект върху тъканта на панкреаса. Ето защо е необходимо да се вземат такива средства под наблюдението на лекуващия лекар..

Хормонални агенти

Глюкокортикостероидите са „тежката артилерия“ на фармацевтичната индустрия. Те имат много странични ефекти, които засягат жизненоважни органи. Хормоните изчерпват панкреатичната тъкан, нарушават производството на инсулин и увеличават риска от захарен диабет няколко пъти.

Орални контрацептиви

Препаратите, съдържащи естрогени, допринасят за обостряне на патологичните процеси в тъканите на органа. Неконтролираното използване на противозачатъчни хапчета нанася тежък удар върху панкреаса, оказва негативно влияние върху състоянието на черния дроб.

Много от нас, с някакво заболяване, обичайно пият хапчета, без да мислят за вредата, която причиняват на вътрешните органи. Вслушайте се в съветите на лекарите за недопустимостта на самолечението. Такъв подход може да доведе до непредсказуеми последици, по-специално да причини увреждане на жизненоважни органи. Публикувано от econet.ru.

P.S. И помнете, просто като промените консумацията си - заедно променяме света! © econet

Хареса ли ви статията? Напишете вашето мнение в коментарите.
Абонирайте се за нашия FB:

Актовегин при панкреатит

Панкреатит Гастрит. Язва на стомаха. Дуоденум. Helicobacter pylori. Лечение с Actovegin

Актовегин и стомашно-чревния тракт

Атеросклерозата, затлъстяването, артериалната хипертония, диабетът, стомашно-чревните заболявания се превърнаха в истинско бедствие през последния век и продължават да остават „болести на цивилизацията“.

В тази статия искаме да се съсредоточим върху хроничния гастрит, язвата на стомаха и дванадесетопръстника..

Казват, че почти всеки втори жител на планетата има един или друг гастрит. Освен това самият пациент може дори да не подозира за гастрит.

Причините за появата на гастрит са много, а най-честите са неподходящо хранене (нарушаване на диетата, преяждане...), пушене, алкохол, лекарства (продължителната им употреба), работа с вредни вещества, недостиг на витамини (особено липса на витамин В12 и желязо), нарушаване на въглехидратите обмен и други.

Болка, киселини, регургитация при деца, неприятен вкус в устата, запек или диария... - са познати на много от нас.

Въпросът за лечението на тези патологии е много остър: броят на пациентите в света нараства, въпреки откриването на Helicobacter pylori (Helicobacter pylori).

Хроничният гастрит често води до язва на стомаха и дванадесетопръстника и рак на стомаха. Много експерти смятат, че навременното елиминиране на Helicobacter pylori е важно, считайки го за основен фактор в онкологичната дегенерация: сред хората, заразени с тази бактерия, честотата на рак на стомаха е повече от един и половина до четири пъти по-висока. Хроничният атрофичен гастрит е с голяма опасност: карциномът се развива пет пъти по-често, особено ако човек се е заразил с Helicobacter pylori в детска възраст.

Борбата с H. pylori трябва да се комбинира с антиоксидантна терапия.

Хроничната форма на гастрит е дългосрочен процес, който е придружен от сериозни промени в стомашната лигавица.

Пептичната язва е патология, която засяга до петнадесет процента от населението на света (има язвени дефекти в лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника).

Комбинацията от хроничен гастрит и язва не е необичайна: именно хроничният гастрит може да доведе до развитие на язви. За съжаление, консервативното лечение на язва на стомаха и дванадесетопръстника не винаги дава желания ефект, не лекува напълно пациента (временна ремисия): използва се операция.

В допълнение към горните бактерии, други фактори, като наследственост, невропсихични фактори, метаболитен фактор и др., Водят до язви. И все пак се смята, че благодарение на Helicobacter pylori язви на дванадесетопръстника се развиват в тридесет и пет процента от случаите и в седемдесет процента от случаите са стомашни язви. Днес има големи проблеми с лечението на тази бактерия: не всички пациенти успяват да се отърват напълно от нея (устойчиви на антибиотици щамове на Helicobacter pylori предотвратяват това - бактерията не е хомогенна), за мнозина болестта се връща и т.н..

В случай че пациентът освен хроничен гастрит и / или язвена болест има и такива сериозни патологии като исхемична болест на сърцето и захарен диабет (DM), стандартната противоязвена терапия трябва да бъде допълнена с други лекарства, казват експертите..

Какви са тези лекарства?

Използването на Actovegin може да помогне за намаляване на възпалението в лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника, увеличаване на кръвоснабдяването, премахване на метаболитните нарушения.

Actovegin ще насърчи зарастването на язви. Благодарение на Actovegin ще настъпят положителни промени в стомашно-чревната лигавица: възпалението ще отслабне, енергийният му баланс ще бъде възстановен и т.н..

Практиката показва, че когато това уникално лекарство се използва в комбинация със стандартни лекарства за лечение на язва, рецидивът на язва на дванадесетопръстника се намалява с около три пъти.

Експертите смятат, че използването на Actovegin в комплексната терапия на определена част от пациентите е оправдано, тъй като язвеният дефект се лекува по-бързо (честотата на рецидивите също е намалена, както бе споменато по-горе).

Кога има смисъл да се провежда метаболитна терапия (Actovegin и др.) В комбинация с традиционни терапевтични лекарства за тази патология?

Отговорът на този въпрос е еднозначен: в случаите на дълбоки нарушения на трофизма и микроциркулацията на стомашната лигавица и дванадесетопръстника.

Лекарят определя дозата на Actovegin индивидуално: в зависимост от вида на гастрита (атрофичен или повърхностен / неатрофичен гастрит). По същия начин, в случай на пептична язва при пациент: зависи от това колко чести са рецидивите, колко време язвата заздравява; и също така има значение дали язвата е или не е придружена от заболявания като захарен диабет (СД), исхемична болест на сърцето и т.н..

Ако пептичната язва не е обременена от горните патологии, тогава принципът на приложение на Actovegin е както следва:

1. Първата седмица - пет до десет ml интравенозно инжектиране на Actovegin или интрамускулни инжекции веднъж дневно.

2. Ако лечението не е помогнало: в рамките на десет до петнадесет дни, интрамускулни инжекции - пет ml веднъж или два пъти на ден.

3. Профилактично приложение на Актовегин при тази патология: една до две таблетки три до четири пъти на ден (не повече от месец) и ако е необходимо, лечението може да се повтори след три месеца (една до две таблетки два до три пъти дневно в продължение на петнадесет дни).

В случай на съпътстващи заболявания, за които говорихме по-горе, схемата на лечение е малко по-различна. Същото се отнася и за употребата на Actovegin при хроничен гастрит. Лечението с Actovegin може да се провежда само по указание на лекар и под негово наблюдение!

Друга патология, върху лечението на която накратко искаме да се спрем в тази статия, е възпалението на панкреаса (панкреатит).

Панкреатитът не е едно, а цяла група заболявания, при които се диагностицира възпаление на панкреаса („панкреас“ от гръцката дума „панкреас“). В случай на тази патология ензимите, произведени от панкреаса, не навлизат в дванадесетопръстника (както би трябвало да е нормално), а активират своята „активност“ в самата жлеза и унищожават последната: протича процесът на „саморазграждане“, когато тези ензими се поради редица негативни фактори те започват да смилат самия панкреас на панкреаса и тъканите на други органи. Освобождават се токсини, които често навлизат в кръвта и могат сериозно да навредят на мозъка, сърцето, черния дроб, бъбреците и белите дробове.

Панкреатитът може да бъде остър или хроничен. В първия случай състоянието на пациента е изключително сериозно и е необходима спешна помощ. Има много причини за развитието на панкреатит: вируси, наранявания (включително операционни и ендоскопски), злоупотреба с алкохол, Helicobacter pylori, холецистит, дисбиоза; диабет, СПИН и други заболявания, при които се появяват патологични метаболитни нарушения и др.; някои лекарства (еритромицин, тетрациклин, фуроземид...) и др..

Острият панкреатит е много сериозен проблем: смъртността понякога достига двадесет процента. Причините за това са много, но най-честата причина е ненавременната диагноза на гнойно-септични усложнения след операция..

Може ли употребата на Actovegin да помогне в подобни ситуации?

Оказва се, че в тази ситуация Actovegin може да бъде полезен: В. А. Самарцев и съавтори пишат за това в научната работа "Използване на метаболитна терапия и методи на хемокорекция при интензивна терапия на остър панкреатит".

Хиляда осемстотин и тридесет пациенти са участвали в експеримента, някои от които са извършвали операции и метаболитно лечение с помощта на Actovegin веднага след операциите.

Авторите на това проучване правят следното заключение: употребата на Actovegin (интравенозно приложение на разтвор от осемстотин mg / ден), ултравиолетово облъчване на кръвта (UFOK) и плазмафореза при пациенти (с остър панкреатит и гнойно-септични усложнения) значително намаляват екзогенното отравяне, промяна към по-добро страна на "реологични и имунологични" свойства на кръвта и др..

В заключение искаме да кажем, че болката в панкреаса в никакъв случай не може да бъде пренебрегната. Ако процесът започне, тогава всъщност ще започне разлагането на жлезата, а след това... диабет, и затлъстяване и т.н. Само специалист може да постави точна диагноза с помощта на биохимичен кръвен тест...

Само лекар може да каже какво е: остър пиелонефрит, херпес Зостер, остеохондроза на гръбначния стълб или все още остър панкреатит.

Острият панкреатит е придружен от силна болка, може да има гадене, повръщане и дори повишаване на температурата (последното показва появата на некроза). Именно защото рискът от смърт след операция от панкреатична некроза е много висок, бъдете внимателни към вашето здраве, към заболявания на стомашно-чревния тракт, към режима и естеството на храненето.

Остър панкреатит, като правило, се превръща в хронична форма на заболяването.

Хроничният панкреатит има редица сериозни, опасни усложнения.

Наред с други неща, при панкреатит абсорбцията и усвояването на хранителни вещества е нарушено. Поради тази причина на пациентите се предписват ензимни препарати като Креон и неговите аналози (както и тук, тук, тук и тук), които понякога трябва да се пият постоянно с храна..

Не е необичайно такъв проблем като появата на хемороиди - патология на ректума. С използването на Actovegin и неговия аналог Solcoseryl за лечение на хемороиди можете да намерите тук.

Предлагаме също така да се запознаете с инструкциите за лекарството Actovegin, отзивите на нашите читатели за това лекарство и цената му.

Необходими ли са инжекции за стомашни язви и рани?

При такова сериозно заболяване като язва на стомаха се установяват забрани не само за определени храни и навици, но и за лекарства. Инжекции по време на образуването на рани, както и по време на язва на стомаха, са разрешени, но не всички. Те са различни, някои допринасят за появата на нови рани и болка, докато други, напротив, са безопасни и ефективни срещу язви..

Разрешени ли са инжекции при стомашна язва?

Разбира се, разрешено е да се използват инжекции по време на язва, но не всички, тъй като те съдържат вещества, които могат да действат отрицателно върху стомашната лигавица и раните, които са се образували върху нея.

Някои инжекции имат следните свойства и функции:

 • Спрете киселини, усещане за парене и болка с язва.
 • Стабилизира работата на стомаха и храносмилателната система като цяло.
 • Спрете образуването на рани и ги заздравете.
 • Облекчете гаденето и повръщането на кръв.
 • Унищожете всички бактерии и вирусни микроорганизми в храносмилателната система, червата и стомаха.

Какви инжекции са разрешени при стомашни язви?

Не всички инжекции имат толкова положителен ефект върху стомаха..

Лекарите препоръчват използването на следните видове:

 • Не-shpa. Използва се в последните етапи на язва, използва се за избавяне от киселини и спазми, които преследват язвата.
 • Ранитидин. Ранитидин се използва не само като антибиотици, но и като инжекции. Именно той облекчава паренето, лекува рани и стимулира производството на стомашен сок.
 • Церукал. Предимството на лекарството е, че укрепва стените на стомаха и работата на червата, а това е много важно за пептична язва.
 • Папаверин. Това лекарство е в състояние да укрепи стените на стомаха и да облекчи киселини по време на язва.

Тези инжекции са разрешени в случай на заболяване, но те имат право да се използват само след като Вашият лекар ги предпише. Също така, имайте предвид, че новокаинът също е ефективно лекарство. Изработва се както в антибиотици, така и в инжекции, защото именно той съдържа вещество, което ви позволява да забравите за болката и в същото време да позволите за известно време образуването на язвени рани на лигавицата. Това лекарство често се използва в последните етапи, за да отведе пациента в болница и, ако е необходимо, успешно да извърши операцията..

Вреди ли Актовегин в случай на заболяване?

Актовегин е мощно медицинско лекарство, използвано главно за лечение на стомашни заболявания. Actovegin за киселини в стомаха, както и стомашна язва, можете да го използвате, тъй като е свойствен за него:

 • Заздравява рани и не им позволява да се размножават по стомашната лигавица.
 • Намалете киселини, спазми и болка.
 • Стимулират баланса на метаболизма, храносмилането и производството на стомашна киселина.
 • Избягвайте кървене и повръщане с кървене.

Експертите са установили, че това конкретно лекарство не вреди на червата и стимулира зарастването на язвени рани, но не всеки може да го използва. Както се оказа, хората, страдащи от захарен диабет, това лекарство е критично забранено, което означава, че може да се използва само според указанията на лекар. Това лекарство не помага на всички еднакво, защото за някого е достатъчно да го използва за кратко време, за да заздрави рани, добре, но някой трябва да го използва по-дълго и по-често. Всичко зависи от какъв етап на язвени образувания в стомаха и като цяло, ако има други заболявания.

Какви инжекции и лекарства е забранено да се използват?

Инжекциите и лекарствата за язва със сигурност съществуват, но не всички от тях помагат при това заболяване. Лекарите силно препоръчват да се изтрият онези лекарства и инжекции, които съдържат киселина и вещества, които провокират дразнене на стомашната лигавица. Такива вещества и инжекции включват:

 • Алуминиев хидроксид, който може да причини запек и да наруши нормалната функция на стомаха.
 • Аспирин и Цитрамон, които съдържат киселина. Обикновено се използват при главоболие, но са критично противопоказани при язва на стомаха..
 • Диазинон, който стимулира червата, но в същото време причинява силно дразнене на стомашната лигавица и повръщане с кръвен секрет.

При язва на стомаха е нежелателно да се използват каквито и да било лекарства без препоръките на лекарите, но въпреки това въпросът за това кой е по-добър, инжекции или антибиотици?

Експертите са установили, че инжекциите са по-ефективни, тъй като се характеризират с:

 • Влезте в кръвта и имайте най-ефективен ефект.
 • Не причинявайте дразнене на лигавицата само поради факта, че лекарството навлиза в стомаха чрез кръвта.
 • Заздравявайте раните бързо и не им позволявайте да се развиват и развиват в по-сериозни заболявания.

Антибиотиците също са ефективни, но недостатъкът им е, че при продължителна употреба могат да раздразнят лигавицата, както и да усложнят функционирането на черния дроб, бъбреците и червата. Инжекциите имат силен ефикасен ефект, но обикновено се използват в късен стадий на стомашни язви или когато това заболяване престане с други по-сериозни видове рак. Също така, инжекциите обикновено се използват според указанията или у дома, или в болницата. Ако те причиняват алергични реакции или провокират други заболявания, тогава е силно препоръчително да ги откажете..

Моля, обърнете внимание, че язвата за щастие е лечима, тъй като днес има голям избор от лекарства и кола, така че помислете внимателно за тяхната употреба и най-добре се консултирайте с Вашия лекар и в същото време разберете коя профилактика е най-добра за Вас. И най-важното, не забравяйте, че стомашната язва е най-често хронична и инжекциите не могат да я излекуват напълно, защото за това трябва да водите здравословен начин на живот и да следите диетата си, от която зависи нормалното функциониране на храносмилателната система.

Язвена болест. Язви на стомаха и дванадесетопръстника.

Язви на стомаха и дванадесетопръстника.

Пептичната язва е хронично рецидивиращо заболяване, склонна към прогресия, с включване в патологичния процес заедно със стомаха (G) и дванадесетопръстника (Duodenum) на други органи на храносмилателната система, което води до развитие на усложнения, които застрашават живота на пациента. Това заболяване засяга предимно населението в трудоспособна възраст..

 • Наследствено предразположение (ако има вродено повече HCI или IgA, защитната реакция е по-малка).
 • Психосоциален фактор
 • Хранителен фактор. Систематични хранителни разстройства. Много горещата храна е еквивалентна на 96% алкохол в действие върху стомашната лигавица. Количеството приета храна също е важно. Трябва да се храните често, на малки порции.
 • Лоши навици. Пушенето е нисък рисков фактор, но досадно.
 • Съществува противоречива версия между учените за ефекта на алкохола върху стомашната лигавица. Смята се, че постоянната употреба на алкохол в много малко количество, не повече от 20-30g, с високо качество (черница водка, уиски, джин) насърчава образуването на белези от язви, ако няма съпътстващ гастрит и дуоденит; а виното, конякът, напротив, имат отрицателен ефект върху язвената болест. Но трябва да помним, че дори висококачественият алкохол с високо качество в големи количества е вреден за стомашната лигавица..
 • Кафето и чаят дразнят стомаха и повишават киселинността.
 • Съдов фактор. При възрастните хора съдовата атеросклероза води до исхемия, защитната бариера е счупена и се образува язва. Смята се, че язвата е стомашен инфаркт.
 • Инфекциозен фактор, Helicobakter Pilory.

Има 3 основни патогенетични механизма:

 • Нервен механизъм
 • Хормонални или хуморални
 • Местен, най-важен

1. Нервен механизъм. Малките постоянни стресове са много по-опасни от редки насилствени. Голямата мозъчна кора е изложена, развиват се огнища на неугаснала, застояла възбуда, подкортексът се активира, хипотоламусът, хипофизата, надбъбречните жлези се активират, блуждаещата и гастродуоденалната зона се активират. Тоест, нервният механизъм на регулиране на гастродуоденалната зона е нарушен.

Подвижността се губи, може да има спазъм и хипертония и т.н..

2. Хормонален механизъм. Хипофиза - Хипоталамус - Надбъбречна жлеза. Под въздействието на кортикостероиди се нарушава бариерата и кръвоснабдяването на лигавицата.

3. Местен фактор. Най-важният фактор. Без него горните фактори няма да доведат до язви. Местният фактор е взаимодействието на агресивните и отбранителните фактори.

Здравият човек има баланс между тези фактори..

 • HCI,
 • пепсин,
 • жлъчка,
 • дуодено-стомашен рефлукс,
 • двигателно увреждане,
 • спазъм,
 • хипертоничност.
 • слой слуз, покриващ лигавицата, ако е с нормална консистенция, състав на вискозитет;
 • лигавица, нормален трофизъм;
 • нивото на регенерация (ако е нормална регенерация, това е защитен фактор);
 • нормално кръвоснабдяване;
 • бикарбонати.

При младите хора факторите на агресия, тяхното нарастване, играят важна роля. А при възрастните хора намаляването на защитните фактори играе важна роля. В патогенезата на язва на дванадесетопръстника особена роля играят хипермоториката и хиперсервизът под въздействието на активиране на n.vagus (фактори на агресия). Клиниката има ясни, ритмични болки, киселини, повишена киселинност. В патогенезата на язвена болест състоянието на лигавицата (бариера), състоянието на защитните фактори, хиперсекрецията няма значение. Тъй като стомашна язва се появява на фона на гастрит, се случва често малигнизиране, с язва на дванадесетопръстника - рядко.

При жените в детеродна възраст усложненията възникват 10-15 пъти по-малко, отколкото при мъжете. При жените язвите също се повтарят по-рядко, заздравяват по-меко, белезите са по-меки, отколкото при мъжете. С настъпването на бременността рецидивите се спират, обострянето отшумява. С настъпването на менопаузата честотата и ходът на язвената болест се изравняват при мъжете.

Болков синдром - сърдечен, централен синдром на пептична язва (не защото е силен, но специфичен за язвена болест). Болката може да бъде тъпа, пареща, болезнена, пароксизмална, остра и съпроводена с повръщане. В някои случаи пациентите в ролята на еквивалент на симптом на болка могат да бъдат метеоризъм и раздуване.

а) Ежедневният ритъм на болка, свързан с приема на храна - през деня, ясно редуване във времето за даден пациент. Например: Хранене - почивка, след 1, 2, 3 часа - болка - това се случва при пациенти с язвена болест на пилородуоденалната зона.

Хранене - болка - след това си починете след известно време

- това е характерно за язви на входа на стомаха. В същото време има ранни (след 30-60 минути), късни (след 1,5-2 часа), гладни (6-7 часа след ядене) и нощни болки.

б) Наличието на сезонна периодичност на заболяването.

В повечето случаи 90% от обострянето на болестта през есенно-пролетния период. Освен това този пациент често се наблюдава в определени месеци (например: задължително през септември и май, в редки случаи зимно-летния период).

в) Локализация на болката - болката се локализира в определена ограничена област в епигастриалната област, главно вдясно от средната линия.

 • Пациентите често сочат към точка.
 • При язва на дванадесетопръстника, ако язвата е на задната стена, тогава болката може да е вляво - това е атипична локализация на болката.
 • При лека повърхностна палпация локалната чувствителност и чувствителност съответстват на локализацията на язвата.
 • Перкусии по Мендел (St. Mendel) - по протежение на ректусните коремни мускули, отгоре надолу, последователно потупвайте отдясно и след това отляво към пъпа. Болката се открива в един момент. Тази точка приблизително съответства на проекцията на язви, точкова локализация на болката.

2. Киселини в стомаха. Обикновено киселините предшестват пептичната язва в продължение на няколко месеца, години, в периода преди язвата. Възниква киселини, както и болка, в зависимост от местоположението на язвата.

3. Повръщане. Точно като киселини в стомаха, това зависи от двигателното увреждане. Това е гастроезофагеален рефлукс, както и киселини. Повръщането при пациенти с язва обикновено се появява в пика на болката и носи облекчение. При някои пациенти еквивалентът на повръщане може да бъде гадене и прекомерно слюноотделяне. Повръщането веднага след хранене показва поражение на сърдечната част на стомаха, след 2-3 часа - около язва на тялото на стомаха, 4-6 часа след хранене - за язва на пилора или дванадесетопръстника. Повръщането под формата на "утайка от кафе" показва кървене от стомашна язва (по-рядко язва на дванадесетопръстника). А младите хора често имат много упорит запек, колит по време на обостряне на заболяването..

Особености на язвената болест при юноши.

Те практически нямат язва на стомаха, язви на дванадесетопръстника се наблюдават 16-20 пъти по-често.

Провежда се в 2 форми:

1. Латентният е под формата на синдром на стомашна диспепсия (оригване, гадене, хиперсаливация). Децата с тази патология са физически слабо развити, невротични, капризни, имат лош апетит, лоши академични постижения. Тя може да продължи от 2-5 години и да стане болезнена. 2. Болезнена форма. Синдром на изключително силна болка, при деца по-силен, отколкото при възрастни, постоянна болка. По време на юношеството често се появяват усложнения - перфорация, кървене.

Характеристики на пептична язва при възрастни.

При възрастни хора и възрастни хора, пациенти над 50-годишна възраст, стомашни язви са 2-3 пъти по-чести от язви на дванадесетопръстника.

Локализация на стомашни язви. Локализацията е по-често в областта на входната (сърдечната) част на стомаха, по-малката кривина и изходната (пилорна) част. Язвите са големи, често гигантски, набръчкани и трудни за лечение. Болковият синдром е лек, диспепсията е изразена, киселинността е ниска. Язвите се развиват на фона на атрофичен гастрит (атрофичен хипертрофичен гастрит). Усложненията възникват 2-3 пъти по-често от младите хора. И миноризиране на язви в тази възраст се случва много често..

Локализация на язви на дванадесетопръстника.

90% от язви на дванадесетопръстника са локализирани в луковицата (лумбална, начална секция), 8-10% - постбулбарни язви (зона на големия дуоденален зърно). Усложнения на язви: кървене, перфорация, покрита перфорация, проникване (към панкреаса, по-малък омент), цикатрициална болест, пилорна стеноза, злокачествено заболяване.

Видове язви.

Язви, разположени във входната (сърдечна) част на стомаха.

Сърдечната секция е горната част на стомаха, прилежаща през сърдечния отвор към хранопровода. При сърдечни язви се наблюдават следните симптоми. 1. Болката се локализира в мечовидния процес, зад гръдната кост. 2. Болката излъчва в лявата половина на гръдния кош, лявата ръка, лявата половина на тялото, пароксизмална болка (много подобна на коронарна болест на сърцето), не се спира от нитроглицерин. По-често тези язви се срещат при мъже над 40 години. 3. Киселини в стомаха.

Диференциална диагноза на стомашна язва и ангина пекторис, инфаркт: На пациента се дава валидол и антиацид. При язвена болест антиацидът веднага успокоява. При исхемична болест валидолът облекчава болката в рамките на 2 минути и ако след 20-30 минути това не е коронарна артериална болест. Тези язви са трудни за откриване, тъй като ендоскопът бързо преминава през тази област, по-труден за откриване. Често има злокачествено заболяване и кървене.

Язви на по-малката кривина на стомаха.

Класическата пептична язва на стомаха при наличие на инфекция с H. pilory обикновено се намира на по-малката кривина. Това се характеризира с:

1. Ранна, болезнена, умерена болка в епигастриалната област (епигастриум), продължаваща 1–1,5 часа и завършваща след евакуация на храната от стомаха.

2. Диспепсия. 3. Загуба на тегло при 20-30% от пациентите.

Антрални язви.

При язви на антрума (преддверието) на пилорната част на стомаха се появяват следните симптоми: 1. Болката често се появява на гладно, през нощта и 1,5-2 часа след хранене (късно). Болката обикновено отшумява след хранене. 2. Киселини в стомаха са често срещани.

Пилорни пилорни язви.

Пилоричният канал е отделителната част на стомаха, преминаваща в дванадесетопръстника. Това е много чувствителна нервно-мускулна зона на стомаха, следователно с язви, разположени в този раздел, симптомите са доста изразени. От симптомите тук е характерна пилоричната триада: 1. Болков синдром, доста постоянен. Болката излъчва в дясното подребрие, гърба. 2. Често повръщане и на този фон 3. Отслабване.

Има няколко вида болка. От една страна, класическата версия е, че болката се появява в рамките на 1 час след хранене. Понякога появата на болка не зависи от приема на храна, има пароксизмална или вълнообразна болка. Заедно с болката се появява и повръщане, до 5-10 пъти по време на обостряне, първите 10 дни. Тези язви са много трудни за лечение.При 50% от тези пациенти след дълъг период на лечение язвите не се затварят. При 1/3 от пациентите, след излекуване, язви скоро се отварят отново.

Булбарни язви на дванадесетопръстника.

Когато язвата е локализирана в луковицата на дванадесетопръстника (бульбарната зона), са характерни следните: 1. Болка през нощта, гладна. Когато язвата се намира на задната стена на дванадесетопръстника, болката излъчва в лумбалната област. Болката изчезва веднага след хранене. 2. Киселини в стомаха.

Postbulbar duodenal язви.

Болката се локализира не в епигастриума, а в десния хипохондриум, в десния горен квадрант на корема, излъчващ се отзад, под дясната лопатка. Болката може да бъде пароксизмална, наподобяваща чернодробна или бъбречна колика. Жълтеница може да се появи, ако язвата се намира в областта на зърното на Ватер, тъй като жлъчните пътища и панкреаса участват в патологичния процес. Всичко това дава картина на холецистит, хепатит.

Много често 70% от тези язви кървят. При язви в други области само 10% кървят. След белези на язви може да има компресия на порталната вена, след това асцит. Ако асцитът е с неясна етиология при жените, трябва да се помисли или за рак на придатъка, или за белези от язви в порталната вена. Ако болката отшуми веднага след ядене, това са язви на луковици и ако болката не изчезне 20-30 минути след хранене, това са постбулбарни язви.

Диагностика на пептична язва.

 • Езофагогастродуоденоскопия (EGDS) с биопсия
 • Рентгенов
 • Изследване на Helicobacter Pylori (изпражнения, повръщане, кръв или ендоскопска биопсия).
 • Палпация.

Лечение на язвена болест.

Консервативното лечение се използва при мнозинството, които нямат сложен ход (няма проникване, перфорация и др.) Консервативният подход е не само правилният лекарствен подход, но и диетичното хранене, премахването на лошите навици, правилната организация на работата и почивката, отчита се възрастта, продължителността на курса, ефективността на предходното лечение, както и локализацията и големината на язвата, естеството на секрецията на HCI, състоянието на подвижността на стомаха и дванадесетопръстника и съпътстващи заболявания.

 • Чести, частични хранения, 3-4 пъти на ден.
 • Храната трябва да има буфериращи, антиацидни свойства. Храната трябва да е мека, нежна, лесно смилаема, буфер - протеиново-мазнина, по-малко въглехидрати.
 • 100-120g протеин, 100-120g мазнини, не повече от 400g въглехидрати на ден.
 • Витамини: сок от шипка, масло от морски зърнастец, но не се препоръчва при съпътстващ калкулозен холецистит, бактериален холецистит, гастрит, дуоденит, тъй като жлъчката излиза в дванадесетопръстника, стомаха, настъпва прекомерно дразнене на лигавицата.
 • Млякото, хлябът, месото имат антиацидни буферни свойства на продуктите. Препоръчва се таблица номер 1, но в зависимост от състоянието тя се коригира от лекаря (вижте диети).
 • Антиациди - целта за буфериране на околната среда, тоест свързване на HCI. Дългодействащите не абсорбиращи се антиациди не нарушават електролитния баланс, те съдържат соли на Al и Mg. Антиациди - Almagel, Maalox, Maylanta, Gastal, Fosfolugel, Polysilan, Bedelix, Supralox, Mutesa, Rogel, Normogastrin, Gelusil-lacquio, Riopan-place.
 • Н2 блокери: Препарати от 1-во поколение: Циметидин, 200 mg 3 пъти дневно, веднага след хранене и 2 таблетки. през нощта Действа добре при пациенти с кървене. Можете да предпишете разтвор интравенозно капково за постигане на хемостатичен ефект. Антиацидите имат същия хемостатичен ефект..

Лекарства от второ поколение: група Zantaka или A-Zantaka. Синоними - Пекторан, Раниса, Раниплекс, Ранитидин.

Препарати от 3-то поколение (най-пречистената група): Фамотидинова група - Аксид, Квамател. Всички тези лекарства се предписват по 1 таб 2 пъти на ден, по 1 таб сутрин, по 2 таб през нощта. Ако пациентът е особено неспокоен през нощта, тогава можете веднага да дадете 2tab през нощта. Тиотидиновата група също е H2 блокер.

 • Sucralfat група - Venter, Ulkar, Keal, блокират обратната дифузия на водородни йони в лигавицата, образуват добра защитна мембрана и имат афинитет към гранулационната тъкан. Специфична индикация за употребата на сукралфат е хиперфосфатемия при пациенти с уремия, които са на диализа.
 • Препарати от висмут - Vikair, Vikalin, Denol. Vikair, Vikalin се предписват 40 минути след хранене, ако пациентът яде 3 пъти на ден. Първите 1-2 седмици, за предпочитане антиациди и препарати от бисмут заедно. Тези лекарства могат да доведат до образуването на камъни. Денол - образува защитен филм, има цитопротективни свойства, а също така инхибира Helikobakter Pilory, антиацидите не трябва да се предписват едновременно с Де-Нол, не трябва да го пиете с мляко.
  • Препарати, регулиращи дейностите по възстановяване на двигателите. Raglan, Cerucal. Също така назначете Motilium, Perinorm, Debridat, Peridis, Duspatalin, Dicetel. Nauzekam, Nauzein, Eglanil (Dogmatil, Sulpiel). Повечето причиняват сънливост, летаргия, действат на нивото на централните структури на мозъка, ретикуларната формация. Еглонил - разтвор, под формата на инжекции през нощта, 2 ml. в рамките на 10 дни (по време на обостряния и силна болка), след това 1 таб. 2-3 пъти на ден.
  • Антихолинергици - атропин, платифилин, метацин, гастроцепин. Гастроцепин - инжекции от 1 ампер 1-2 пъти дневно i / m или 10-50 mg 1 таблетка 2 пъти дневно, предписва се по-често при по-възрастни възрастови групи.
  • Солкосерилова група или Актовегин - действат върху микроциркулацията на кръвта.
  • Цитопротектори - Misoprastol, Saitotec. Те увеличават цитопротективните свойства на стомашната лигавица и дванадесетопръстника, повишават бариерната функция, подобряват притока на кръв в стомашната лигавица, а също така имат доста висока антисекреторна активност. Предписан спомагателен при трудно зарастващи язви или при лечение и профилактика на гастродуоденални ерозивно-улцерозни лезии, причинени от НСПВС.
  • Антибиотици - предписват се при възпаление, деформация, инфилтрация, в присъствието на Helicobakter Pilory.

  СХЕМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЯДРА.

  Схеми на лечение на язва, свързана с Helicobacter Pylori, използвана преди 2000 г..

  • Колоиден бисмутов субцитрат (De-nol, Ventrixol, Pilotsid) 120 mg 4 пъти на ден, 14 дни + Метронидазол (Trichopolum и други синоними) 250 mg 4 пъти на ден, 14 дни + тетрациклин 0,5 g 4 пъти на ден, 14 дни + гастроцепин 50 mg 2 пъти на ден, 8 седмици за DU и 16 седмици за DU.
  • Колоиден бисмутов субцитрат (De-nol) 108 mg 5 пъти на ден, 10 дни + Метронидазол 200 mg 5 пъти на ден, 10 дни + Тетрациклин 250 mg 5 пъти на ден, 10 дни (комбинацията съответства на лекарството "гастростат") + Losec (Омепразол) 20 mg 2 пъти на ден, 10 дни и 20 mg 1 път на ден, 4 седмици за DU и 6 седмици за PUD.
  • Losec (омепразол) 20 mg 2 пъти на ден, 7 дни и 20 mg 1 път на ден 4 седмици за DU и 6 седмици за UBI + Метронидазол (Trichopolum и др.) + Амоксицилин 0,5 g 4 пъти на ден или Klacid 250 mg 2 пъти дневно, 7 дни. 250 mg 4 пъти на ден, 7 дни
  • Zantac (ранитидин, раниберл) 150 mg 2 пъти на ден, 7 дни и 300 mg 1 път на ден, 8 седмици за DU и 16 седмици за PUD + метронидазол (Trichopolum и др.) 250 mg 4 пъти на ден, 7 дни + Амоксицилин 0,5 g 4 пъти на ден или Klacid 250 mg 2 пъти на ден, 7 дни.
  • Фамотидин (квамател, улфамид и други синоними) 20 mg 2 пъти на ден, 7 дни и 40 mg 1 път на ден, 8 седмици за DU и 16 седмици за UBI + Метронидазол (Trichopol и други) 250 mg 4 пъти на ден, 7 дни + амоксицилин 0,5 g 4 пъти на ден или Klacid 250 mg 2 пъти на ден, 7 дни.

  С първата комбинация инфекцията с CO (лигавица) се елиминира средно в 80% от случаите, а с останалите - до 90% или повече.

  Схеми на лечение на язва, свързана с Helicobacter Pylori, съгласно споразумението от Маастрихт.

  Продължителността на лечението е 7-14 дни. Терапия от 1-ва линия. Тройна терапия

  • Омепразол 20 mg 2 пъти дневно или Лансопразол 30 mg 2 пъти дневно или Пантопразол 40 mg 2 пъти дневно + Кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно + Амоксицилин 1000 mg 2 пъти дневно
  • Омепразол 20 mg 2 пъти дневно или Лансопразол 30 mg 2 пъти дневно или Пантопразол 40 mg 2 пъти дневно + Кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно + Метронидазол 500 mg 2 пъти дневно.
  • Ранитидин бисмутов цитрат 400 mg 2 пъти дневно + кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно + амоксицилин 1000 mg 2 пъти дневно.
  • Ранитидин бисмутов цитрат 400 mg 2 пъти дневно + Кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно + Метронидазол 500 mg 2 пъти дневно.

  Терапия от втора линия. Квадротерапия

  • Омепразол 20 mg 2 пъти дневно + бисмутов субсалицилат / субцитрат 1 20 mg 4 пъти дневно + метронидазол 500 mg 3 пъти дневно + тетрациклин 500 mg 4 пъти дневно.
  • Лансопразол 30 mg 2 пъти дневно + бисмутов субсалицилат / субцитрат 120 mg 4 пъти дневно + метронидазол 500 mg 3 пъти дневно + тетрациклин 500 mg 4 пъти дневно.
  • Пантопразол 40 mg 2 пъти дневно + Висмутов субсалицилат / субцитрат 120 mg 4 пъти дневно + Метронидазол 500 mg 3 пъти дневно + Тетрациклин 500 mg 4 пъти дневно.

  Режими на тройна терапия, базирани на De-nol (колоиден бисмутов субцитрат).

  • Де-нол 240 mg 2 пъти на ден + Тетрациклин 2000 mg на ден + Метронидазол 1000-1600 mg на ден.
  • Де-нол 240 mg 2 пъти на ден + Амоксицилин 2000 mg на ден + Метронидазол 1000-1600 mg на ден.
  • De-nol 240 mg 2 пъти на ден + амоксицилин 2000 mg на ден + Clarithromycin 500 mg на ден.
  • Де-нол 240 mg 2 пъти на ден + кларитромицин 500 mg на ден + метронидазол 1000-1600 mg на ден.
  • De-nol 240 mg 2 пъти на ден + амоксицилин 2000 mg на ден + фурозолидон 400 mg на ден.
  • Де-нол 240 mg 2 пъти на ден + кларитромицин 500 mg на ден + фурозолидон 400 mg на ден.

  След края на 7- или 14-дневния курс на ерадикационна терапия, лечението продължава с едно антисекреторно лекарство, включено в комбинацията. Вземете половината дневна доза веднъж (например De-Nol 240 mg 1 път на ден или Omeprazole 20 mg на ден) в продължение на 8 седмици в UBD и в продължение на 5 седмици в DU.

  Понякога антиациди (фосфалугел, маалокс и др.) И прокинетици (мотилиум, координадинакс и др.) Се използват като симптоматично средство за кратък период със съпътстваща пептична язва, двигателни нарушения.

  Руските лекари често използват базирани на бисмут схеми на тройна терапия като лечение от първа линия. Например: Колоиден бисмутов субцитрат + Амоксицилин + Фуразолидон.

  За предотвратяване на обостряне на язва се препоръчват 2 вида лечение.

  • Извършвайте дългосрочна (месеци или дори години) поддържаща терапия с антисекреторно лекарство в половин доза, например, фамотодин - 20 mg всеки, или омепразол - 10 mg всеки или гастроцепин - 50 mg всеки.
  • Ако се появят симптоми, характерни за язвата, възобновете противоязвената терапия с едно от антисекреторните лекарства през първите 3-4 дни с пълна дневна доза, следващите 2 седмици с поддържаща доза.

  Показания за назначаването на непрекъсната поддържаща терапия при язва са: 1. Неуспешно използване на интермултиращо противораково лечение, след което има 3 или повече обостряния годишно. 2. Усложнен ход на язва (с анамнеза за кървене или перфорация). 3. Наличието на съпътстващи заболявания, изискващи използването на нестероидни противовъзпалителни и други лекарства. 4. Съпътстваща язва ерозивно-улцерозен рефлукс езофагит. 5. При наличие на груби рубцови изменения в стените на засегнатия орган. 6. Пациенти на възраст над 60 години. 7. Наличието на гастродуоденит и HP в CO.

  Показания за използване на интермитентно лечение „при поискване“ са: 1. Новодиагностициран DU. 2. Неусложнен ход на язва на дванадесетопръстника с кратка анамнеза (не повече от 4 години). 3. Честотата на рецидиви на язва на дванадесетопръстника е не повече от 2 годишно. 4. Наличието при последващо обостряне на типична болка и доброкачествен язвен дефект без груба деформация на стената на засегнатия орган. 5. Липса на активен гастродуоденит и HP в CO.

  Таблица 1. СХЕМИ ЗА ЕРАДИКАЦИОННА ТЕРАПИЯ НА Хеликобактер пилори инфекция съгласно споразумението от Маастрихт (2000)

  Терапия от първа линия Тройна терапия
  Омепразол 20 mg 2 пъти дневно или Лансопразол 30 mg 2 пъти дневно или Пантопразол 40 mg 2 пъти дневно + кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно + амоксицилин 1000 mg 2 пъти дневно или + кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно +

  метронидазол 500 mg 2 пъти дневно

  Ранитидин бисмутов цитрат 400 mg 2 пъти дневно + кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно + амоксицилин 1000 mg 2 пъти дневно или + кларитромицин 500 mg 2 пъти дневно +

  метронидазол 500 mg 2 пъти дневно

  Втора линия терапия Квадротерапия
  Омепразол 20 mg 2 пъти дневно или Лансопразол 30 mg 2 пъти дневно или Пантопразол 40 mg 2 пъти дневно + Висмутов субсалицилат / субцитрат 120 mg 4 пъти дневно + Метронидазол 500 mg 3 пъти дневно

  + тетрациклин 500 mg 4 пъти на ден

  АКТОВЕГИН

  Форма на освобождаване: Гел 20% в туби от 20 g; очен гел 20% в туби от 5 g; драже форте N.50; мехлем 5% в туби от 20 g; инжекционен разтвор в ампули от 2 ml N.25 и 5 ml N.5.

  Активна съставка: Депротеинизиран хемодиализат от говежди кръвен серум с пептиди с ниско молекулно тегло, аминокиселини, нуклеозиди, междинни продукти на въглехидратния метаболизъм, липиди, олигозахариди и други органични вещества (общо 30%), електролити и микроелементи - 8 mg (изчислено върху сухото тегло).

  Терапевтично действие: Активиране на клетъчния метаболизъм, заздравяване на рани, репаративно. Увеличава транспорта и натрупването на глюкоза и кислород в клетките, засилвайки тяхното оползотворяване, увеличава енергийните ресурси на клетката.

  Показания: Язви от различен произход, трофични увреждания, профилактика и лечение на язви под налягане; изгаряния, вкл. химически; профилактика и лечение на радиационни увреждания на кожата, лигавиците, нервната тъкан; обширни повърхности на рани (независимо от генезиса) - гел, крем, мехлем (в комбинация с други форми на Actovegin за ентерално или парентерално приложение); увреждане на роговицата и склерата: язви и изгаряния (киселини, основи, вар), кератит (включително след трансплантация на роговицата), дефект на епитела при пациенти с контактни лещи; предотвратяване на лезии при избора на контактни лещи при пациенти с дегенеративни и атрофични процеси в роговицата (очен гел).

  Друга Класификация На Панкреатит