Определете колко в 25 mg вода ml.

');> // ->
Решение:

Връзката между обема и масата се определя от проста математическа формула.

v = m / p (където v е обем, m е маса, p е плътност)

Плътността на водата при 4 C е 1000 kg / m3 (или 1000 mg / ml), следователно 25 mg = 25/1000 = 0,025 ml

Друго вещество (или дори вода при температура, различна от 4 С) има различна плътност. За да конвертирате милиграми в милилитри на произволно вещество, използвайте онлайн конвертора mg в ml. За въвеждане на данни се изисква плътност на материала или веществото.


Тази страница предоставя подробно решение на проблема с превръщането на 25 mg в ml (милиграма в милилитра) и връзка към онлайн калкулатор за извършване на тази операция.

Колко е mg в ml? Как да конвертирате милилитър в милиграм

Статията обяснява разликата между мерките за обем и тегло на различни продукти, както и начините за превръщане на мащаба на обемите на продуктите в скала на теглата. Дадени са дефинициите на понятието "плътност" за различни продукти и връзката между плътността, теглото и обема на продуктите. Дадени са няколко примера и методи за преизчисления. Предоставена е таблица за преобразуване за най-често използваните продукти и различни съдове за готвене.

Проблемите на такива преводи са особено често срещани от работещите в кухнята: професионални готвачи и обикновени домакини. Има специални калкулатори за професионалисти. За домакините са представени таблици за преобразуване, обяснено е как, приблизително достатъчно, да се превърнат мерките за обем в мерки за тегло и обратно, т.е. колко в ml mg. За тези, които са особено корозивни, се обяснява защо такива изчисления ще бъдат неточни и колко неточни. Дадени са таблици за преобразуване, взети от различни източници, предлагат най-простите начини за спазване на рецептите без много трудности при преброяването.

Какво е теглото и обемът на продуктите и как се измерват

Колко е mg в ml? Чистата вода, която има плътност 1 g / cm³ и представлява проба (стандартна), има същото тегло и обем. 300 милилитра и 300 см³ са същото количество. Колко mg са в ml вода? В един грам има хиляда милиграма. 1 см³ вода тежи хиляда милиграма или 1 грам. 1 милилитър (ml) тежи 1 милиграм (mg). За съжаление повечето други продукти не го правят, теглото може да бъде повече или по-малко. Следователно за други продукти трябва да се изчисли колко mg в ml.

Тон, килограм, грам, милиграм са единиците за тегло (или маса) на продуктите, приети у нас. Обемът обикновено се измерва в кубични метри, кубични дециметри (литри), кубични сантиметри. Допълнителни битови мерки за обем биха били кофа, чаша, лъжица, капка.

Обичайно е течните продукти да се определят в единици за обем, а твърдите или насипни продукти - в единици за тегло. Концентрацията на веществото се определя като процент, mg / ml или mg / mg, молове на ml и по-нататък.

Неточности в таблиците за преобразуване на тегловни единици в обемни и обратно

Това се дължи на две причини: първо, с факта, че някои течни продукти променят плътността при различни концентрации и температури, и второ, с факта, че допълнителните мерки за обем (например лъжица) първоначално имат обем, който може леко да се различава не се удвоява. Обемите на чашата, кофата и капката също могат да варират значително. Самите отвори проверяват колко от чашите им са в един литър и колко лъжици са в чаша, за да бъдат възможно най-точни.

Определение на понятията: плътност на продуктите, техният обем, тегло, концентрация

Масата (или по-просто казано, теглото) е количеството материя (мярка за гравитационната сила на Земята). Обемът е пространството, заето от тяло или вещество. Плътността е стойност, определена като отношение на телесното тегло към неговия обем (маса, разделена на обем). Стойността е таблична; тя може да варира за течни и полутечни продукти в зависимост от концентрацията и температурата.

Концентрация - количеството разтворено вещество в определен обем разтвор.

Преобразуване на обема на продуктите в тегло с помощта на маси и устройства

Преобразуването на ml в mg (от обем в тегло) е както следва:

 1. Определете обема на продукта.
 2. Определяме неговата плътност при температурата на нашата стая според таблицата, пикнометъра или влагомера.
 3. Определете теглото (масата), като умножите плътността по обем. И двете стойности трябва да са в едни и същи мерни единици (ако плътността е в g / m³, тогава обемът трябва да бъде в кубични метри (m³), ако в mg / l, тогава обемът се взема в литри).

Таблица за бързо преобразуване на масата на продукта в обем

Как бързо да се изчисли колко 1 mg съдържа ml?

Тегло на продукта в грамове

В пълна чаша, но не с предметно стъкло (около 250 ml)

В пълна супена лъжица (около 25 ml)

В чаена лъжичка с малко пързалка (около 8 ml)

Как да конвертирате ml в mg? Как да конвертирате mg в ml?

Как да конвертирате ml (милилитри) в mg (милиграми)?

Как да конвертирате mg (милиграма) в ml (милилитри)?

Преобразувайте mg в ml. Преобразуване на ml в mg.

Необходимостта от превръщане на ml (милилитри) в mg (милиграми) и обратно обикновено възниква при изчисляване на дозите на лекарствата.

Нека разгледаме няколко случая.

1) Ако трябва да изчислите броя на mg в ml от определен разтвор, тогава трябва да запомните, че:

100 ml разтвор с концентрация 1% съдържа 1 грам активно (активно) вещество.

Тъй като 1 грам = 1000 милиграма, тогава в 1 ml разтвор с концентрация 1% ще бъде 1000/100 - 10 mg.

Преобразуването на ml в mg в този случай е много просто - просто добавете нула към процента на разтвора.

1 ml от 10% разтвор ще съдържа 100 mg.

10 ml от 10% разтвор ще съдържат 1000 mg.

1 ml 15% разтвор съдържа 150 mg.

2) Друг вариант - има доза на лекарството в mg (милиграма) и трябва да преведем тази доза в ml сироп или суспензия.

В този случай информацията, съдържаща се в анотацията на лекарството, ще ни помогне. Той показва колко mg ще се съдържат в общия обем. Например:

Суспензия Сумамед 100 mg / 5 ml - 5 ml съдържа 100 mg активно вещество. Това означава, че в 1 милилитър ще има 100/5 = 20 милиграма.

Суспензия Парацетамол 120 mg / 5 ml - тук в 5 ml ще има 120 mg, в 1 ml: 120/5 = 24 mg.

По този начин, ако знаем дозата в милиграми, тогава няма да е трудно да я преведем в милилитри - достатъчно е да знаем фракцията на активното вещество.

Дозата на лекарството е 15 mg на 1 kg телесно тегло. Например, ако теглото е 20 kg, тогава дозата = 15 * 20 = 300 mg.

Ако анотацията към суспензията казва, че 5 ml съдържа 120 mg, тогава можете да превърнете mg в ml, както следва:

120x = 300 * 5 -> x = 1500/120 = 12,5 ml.

1 ml съдържа 120/5 = 24 mg и ни трябват 300. И така, разделяме 300 на 24 и получаваме все същите 12,5 ml.

3) Ако, напротив, се изисква конвертиране на ml в mg, тогава информацията за съдържанието на активното вещество също ще ни помогне.

Например, предписаха ни 10 ml лекарствена суспензия с концентрация 200 mg / 5 ml. Съответно изчисляваме дозата в милиграми, както следва:

Как да конвертирате от грамове в милилитри?

Преобразуване от грамове в милилитри

Трябва да конвертирате от грамове в милилитри? Знайте какво превеждате!

За да конвертирате от грамове в милилитри или обратно, трябва да знаете веществото, за което броите. Не всички вещества в света са създадени еднакви, някои от тях са по-леки от други. Например, царевичният сироп е тежък, 1 мл сироп тежи около 1,5 грама. А брашното е леко, 1 мл брашно тежи само 0,4 грама. Но има вещества, които са дори по-тежки от царевичния сироп и по-леки от брашното..

Означава ли това, че превръщането от грамове в милилитри е твърде сложно? Не, не става! Прочетете.

Кое е най-често срещаното вещество? Вода. Всичко е лесно за вода.

Водата е може би най-често използваното вещество от хората. Защо водата е толкова красива? Например фактът, че за водата преобразуването от грамове в милилитри е елементарно. Един грам чиста вода е точно един милилитър. Добре, наистина?

Има още добри новини. Много от течностите, които използваме всеки ден, са на водна основа и много сходни по плътност с водата. Ако високата точност не е важна за нас, можем да приложим същото правило за преобразуване от грамове в милилитри, както за водата. Например 1 мл морска вода тежи 1,02 грама. Един мл мляко тежи 1,03 грама. Не точно един грам, но колко важна е толкова малка разлика за вас?

Опростена таблица за преобразуване на течности, подобни на водата

Моля, не забравяйте, тази таблица е абсолютно правилна само за чиста вода. Ако вашето вещество е близко до вода по свойства, например, това е воден разтвор, таблицата също може да е приложима, но резултатът вече ще бъде само приблизителен. Колкото повече плътността на дадено вещество се различава от водата, толкова по-малко приложима е таблицата..

Мерна единицаСъответстващ
1 грам1 милилитър или 0,001 литра
1 кг1000 милилитра или 1 литър
1 милиграм0,001 милилитра или 0,000001 литра
1 милилитър1 грам или 0,001 килограма
1 литър1000 грама или 1 килограм

Ами ако имам различно вещество?

Горната таблица не работи за вещества, които не наподобяват вода. Но ние имаме и друго решение за вас - до два онлайн конвертора, където можете да изберете желаното вещество от списъка, да посочите масата му в грамове и веднага да получите обема в милилитри. Опитвам:

 • Конвертор на съставки за рецепти. В този преобразувател са представени много съставки, използвани в готвенето.
 • Преобразувател на тегло в обем. Тук са представени много различни нехранителни вещества.

Милиграми в грамове

Онлайн калкулаторът ще преобразува милиграми в грамове и обратно, онлайн конверторът дава точен резултат, запазва историята на изчисленията и записва числото с думи.

Един грам - в 1 грам 1000 милиграма. 100 милиграма се равняват на 0,1 грама.

Милиграм (испански Miligramo) mg, mg е частична единица маса в Международната система от единици SI, 1 хилядна грам и съответно 1 милионна част от килограм.

Колко милиграма са в лъжица:
В чаена лъжичка - 5000mg = 5ml = 5g
В супена лъжица - 20 000mg = 20 ml = 20 g

Колко милиграма ще бъдат в един милилитър

Доста често в ежедневието (в кухнята, в гаража, в страната) трябва да преобразуваме милиграми в милилитри. Всъщност този превод обикновено е ясен. Въпреки това, хората често бъркат тези две ценности и често поставят знак за равенство между тях. Това е абсолютно невъзможно да се направи, особено когато е необходимо да се изчисли дозата на лекарството. Нека да разберем по ред.

Какво е 1 милиграм

Милиграмът е международна мярка за теглото на всяко вещество, от газообразно до твърдо вещество. Използва се в Русия и повечето други страни. Един 1 милиграм (mg) се равнява на една хилядна от грам и една милионна част от килограм.

Какво е 1 милилитър

Милилитърът е международна мярка за обем, в домашни условия най-често се използва за измерване на течни и насипни продукти. В медицинския жаргон се нарича "куб". Един милилитър е равен на един кубичен сантиметър и една хилядна от литър.

Как да конвертирате милиграм в милилитър

Често превръщането на милиграми в милилитри се прави за течни, понякога разхлабени вещества..

За да направите това, трябва да знаете тяхната плътност.

Какво е плътност

Плътността или специфичното тегло е физическа величина, която отразява съотношението маса към обем на веществото, обикновено обозначено с буквата P (p). В ежедневието плътността често се изразява в грамове на кубичен сантиметър (g / cm3) или грамове на литър (g / l). Специфичното тегло на чистата вода например е равно на 1 g / cm3. или 1000 g / l.

Следователно е съвсем просто да се изчисли броят на милиграмите в 1 милилитър вода и в слаби разтвори на негова основа - 1000 mg. Има специални таблици за определяне на плътността на други вещества..

Таблица на плътността

Наименование на веществотоПлътност g / cm кубПлътност g / lНаименование на веществотоПлътност g / cm кубПлътност g / l
мед8.98900злато19.319300
желязо7.87800бетон2,32300
алуминий2.72700пчелен мед1.351350
тухла1.81800мляко1.031030
лед0,90900Слънчогледово олио0,93930
бънг0,24240алкохол0,80800
рафинирана захар1.61600керосин0,80800
плексиглас1,21200масло0,80800
живак13.6013600бензин0,71710

За да преобразуваме милиграми в милилитри, ни трябва такава таблица и калкулатор. Вземаме стойността на плътността на всяко вещество, изразена в g / cm3. Изчислението се извършва по формулата:

Vml = Qmg x p / 1000, където:

 • Vml - обем на материала в милилитри.
 • Qmg - тегло на материала в милиграми.
 • p е плътността на материала в грам / cm куб.

Например трябва да определим какъв обем в милилитри има 10 mg мед.

Намираме необходимото вещество в таблицата, определяме неговата плътност. Плътността на меда е 1,35 g / cm3 Заместваме във формулата:

Vml = 10 х 1,35 / 1000 = 0,0135 мл. Съответно, 1 mg мед ще вземе обем от 0,00135 ml.

Ако имате под ръка таблица за плътност, изразена в грамове на литър, трябва да използвате следната формула:

 • Vml = Qmg x p / 1 000 000.

Понякога е необходимо да се извърши обратното действие - да се преобразуват милилитри в милиграми. За целта отново се нуждаем от таблица и калкулатор. Формулата за изчисление сега ще изглежда така:

 • Qmg = Vml x p x 1000 - за плътност, изразена в грамове на кубичен сантиметър.

Например трябва да разберем колко тежи 75 mg алкохол в mg.

Обръщаме се към таблицата, намираме плътността на желаното вещество в g / cm куб, заместваме стойностите във формулата:

 • Qmg = 75 ml x 0,80 x 1000 = 60 000 mg.

Ако стойностите на плътността в таблицата са посочени в грамове на литър, тогава формулата ще изглежда така:

 • Qmg = Vml x p.

За нашия пример получаваме:

 • Qmg = 75 ml x 800 = 60 000 mg.

Ако под ръка няма таблици, тогава плътността на веществото може да се определи независимо. За да направите това, ще ви трябва везна (колкото по-точна, толкова по-добре), измервателни уреди и калкулатор..

Всеки съд с известен обем може да се използва като измервателен съд - стъклен буркан, фасетирана чаша, мерителна чашка и др. За течни продукти с малък обем (до 20 ml) можете да използвате медицинска спринцовка.

Вашата задача е да измерите обема в милилитри възможно най-точно и да претеглите измереното вещество в грамове. След това разделете теглото на продукта на обема. В резултат на това получавате плътността:

 • p = Qmg / Vml.

Е, тогава използвайте формулата за изчисление, изразена в g / cm куб.

Когато приготвяте храна, не е необходима голяма точност, така че можете да използвате мярка за обем като лъжица. Известно е, че обемът на супена лъжица е приблизително 15-18 мл, а обемът на чаена лъжичка е около 6 мл. Сега остава да разберем колко тежи този обем. Нека да разгледаме таблицата:

ИмеСупена лъжица (mg)Чаена лъжичка (mg)
Конфитюр180005000
Сол30 00010000
Пудра захар250009000
Брашно250008000
Овесена каша180005000
Просо крупи, елда, ориз, перлен ечемик250008000
Овесени люспи140004500
Пресована мая4500015000
Суха мая160005000
Лимонена киселина250008000
Мляко на прах20 0005000
Кондензирано мляко3500012000
Газирани напитки2900014500
Млян пипер20 0006000
Яйце на прах160006000
Доматена паста30 00010000
Крем140005000
Мляко180006000
Кефир180006000
Сметана180006000
Разтопен маргарин20 0006000
Гхи масло250006500
Растително масло250006500
Коняк180006000
Оцет160005500

Трябва да се отбележи, че в таблицата е посочено теглото на лъжиците, напълнени до ръба с течни продукти, а насипните са събрани с малка пързалка.

Когато приемате течни лекарства, капка често се използва като мярка за обем. Например, обемът на 1 капка разтвор върху алкохол е 0,02 ml, на водна основа около 0,05 ml. Медицинската мярка за обема на капка е 0,05 мл. По-долу е дадена таблица с броя на капки течни лекарства в 1 g, 1 ml и масата на 1 капка в mg:

ИмеТегло от 1 капка в mgКапки в 1 gКапки в 1 мл
Разредена солна киселина5020.21.
Адонизиди293534
Медицински етерединадесет8762
Екстракт от глог19.5352
Дестилирана вода5020.20.
Екстракт от зърнастец263940
Капки амоняк-анасоносемнадесет5649
Ментово масло20.5147
Разтвор на епинефрин хидрохлорид 0,1%402525
Ретинол ацетат мазен разтвор22.4541
Йоден алкохолен разтвор 5%20.4948
Йоден алкохолен разтвор 10%шестнадесет6356
разтвор на нитроглицерин 1%петнадесет6553
Тинктура от пелиносемнадесет5651
Тинктура от беладона22.4644
Тинктура от момина сълзаосемнадесет5650
Тинктура от майчинствоосемнадесет5651
Тинктура от валерианаосемнадесет5651
Валидол19.5448

Видео

В нашите видео материали ще намерите много полезна информация за масата и обема на различни вещества..

Изчислете единична и дневна доза за дете по тегло

Основната мерна единица за наркотиците е милилитърът. Внимавайте, мерните единици винаги са посочени и ако не е посочено, например, пише се просто 20,0, тогава теглото е посочено в грамове. А милилитрите (ml) и милиграмите (mg) са две различни измервания, обем и маса на лекарството.

Как да изчислим дозировката на капки

Ако трябва да дозирате на капки, тогава се приема, че 1 капка е 0,05 ml. В съвременните опаковки, заедно с лекарството, се съдържа специална пипета или тази функция може да се изпълнява от капачка на бутилка, като капкомер. Ако няма такъв, тогава можете допълнително да закупите медицинска пипета. Например, предписват се 20 капки, това се оказва 1 ml
X ml = 20 капки * 0,05
(количеството на лекарството в ml = броят на капки, умножен по ml от 1 капка)
По този начин можете точно да определите необходимата доза, като използвате спринцовка от 1 ml..

Изчисляване на дозата на лекарството спрямо теглото на детето

например как да дозирате парацетамол?

Единична доза

Тегло на детето - 20 кг, еднократна доза парацетамол е 10-15 мг на кг
По този начин ще бъде единична доза
от 200 mg = (20 kg x 10 mg) до 300 mg = (20 kg x 15 mg)
Имаме суспензия от 250 mg / 5 ml, след това в 1 ml суспензия има 50 mg и ни трябват от 200 до 300, следователно единична доза ще бъде 4 - 6 ml
200, разделено на 50 = 4 ml
300 разделено на 50 = 6 ml
или парацетамол в таблетки от 200 mg, тогава еднократна доза ще бъде 1 таблетка

За съжаление онлайн калкулаторът работи само в пълната версия на сайта, за да използвате бутона в края на тази страница ↓↓↓ „Пълна версия на сайта“ ↓↓↓

Забележки за използване на парацетамол:
не повече от 60 mg на kg телесно тегло, 4 - 5 пъти на ден и с интервал между дозите от най-малко 4 часа

Дневна доза

Максималната дневна доза за дете с тегло 20 кг ще бъде 20 х 60 = 1200 мг
Имаме суспензия от 250 mg / 5 ml, 1 ml съдържа 50 mg парацетамол. Това означава, че дневната доза от тази суспензия не трябва да надвишава 1200 mg / 50 mg = 24 ml
Имаме таблетки от 200 mg, след това не повече от 1200/200 = 6 таблетки на ден

Въз основа на това можем да изберем за себе си оптималното лекарство в съотношението на концентрацията на активното вещество, формата на освобождаване (таблетка, сироп, супозитория) и теглото на детето.

Бъдете внимателни, когато четете лекарското предписание, например:

Лекарят ни предписа азитромицин 200 mg веднъж дневно в продължение на 5 последователни дни.
За курса на лечение се нуждаем от 1 g (1000 mg) азитромицин, от които ще изберете от аптеката?
200 mg 5 ml, бутилка 10 ml
200 mg 5 ml, бутилка 15 ml
200 mg 5 ml, бутилка 25 ml
200 mg 5 ml, бутилка 30 ml
Оптималното, разбира се, ще бъде 200 mg / 5 ml, бутилка от 25 ml, достатъчно за 5 дни и няма да се налага да купувате допълнително и няма да остане допълнителен антибиотик.

Колко течност има в лъжица (супена лъжица, чаена лъжичка)

Днес ще отговорим на въпроса колко течност има в лъжица - чаена и супена лъжица. Много домакини и готвачи използват лъжица за измерване на обема и масата. Това най-вероятно е въпрос на навик. Начинаещите кулинарни специалисти най-често използват измервателни везни. Но когато начинаещ няма везни под ръка, готвачът започва да мисли как да се измъкне от ситуацията. Разбира се, пълен с интернет съвети, изборът е очевиден, супена лъжица и чаена лъжичка. Но трябва да запомните само веднъж, обема или масата на лъжиците. Започвате да разбирате, че е по-лесно и удобно да измервате всичко с лъжици. Естествено, има съставки, които трябва да бъдат измерени до милиграма. В такива случаи трябва да използвате градуирана скала. Това показва милиграми на таблото.

На практика е по-бързо и удобно да измервате всичко с чаши, супени лъжици или чаени лъжички. Ако се интересувате от обща измервателна маса за различни хранителни продукти, вижте нашата таблица за кухнята.

Колко течност има в лъжица

Лъжица с течностМилилитриГрам
Колко течност има в една чаена лъжичка?5 мл.5 g.
Колко течност има в десертната лъжица?10 мл.10 g.
Колко течност има в една супена лъжица?15 мл.15 g.

На бележка! С течности, соя или зехтин, контейнерите трябва да се пълнят до ръба. Поло-течни продукти - заквасена сметана, кондензирано мляко, конфитюр или течен мед - нанасяйте или загребвайте с пълна лъжица. Разхлабените храни като брашно или зърнени храни не трябва да се трамбоват или разклащат. Вместо това, вземете ги и малко повече от чашата или лъжицата..

Течности - 1 милилитър (ml) = 1 грам (g)

Лъжици течност в милилитри (грама)

 • В супена лъжица 15 грама или мл. (течност)
 • Една десертна лъжица 10 грама или мл. (течност)
 • В една чаена лъжичка има 5 грама или мл. (течност)

Колко течност има в непълна лъжица в милилитри

 • 3/4 супена лъжица течност = 11,25 ml или г. Течност.
 • 3/4 чаена лъжичка течност = 3,75 мл или г. Течност.
 • 1/2 супена лъжица течност = 7,5 ml или g течност.
 • 1/2 чаена лъжичка течност = 2,5 ml или g течност.
 • 1/4 супена лъжица течност = 3,75 ml или g течност.
 • 1/4 чаена лъжичка течност = 1,25 ml или g течност.

Как да измерите обема на течността без чаша с лъжици (измервателна маса)

Броят на милилитри течностБрой лъжици течност
Колко лъжици е 500 милилитра течност?33 супени лъжици течност
+
1 чаена лъжичка течност
Колко лъжици е 400 милилитра течност?26 супени лъжици течност
+
2 чаени лъжички течност
Колко лъжици е 350 милилитра течност?23 супени лъжици течност
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 300 милилитра течност?20 супени лъжици
Колко лъжици е 250 милилитра течност?16 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 200 милилитра течност?13 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 190 милилитра течност?12 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 180 милилитра течност?12 супени лъжици
Колко лъжици е 170 милилитра течност?11 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 160 милилитра течност?10 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 150 милилитра течност?10 супени лъжици
Колко лъжици е 135 милилитра течност?9 супени лъжици
Колко лъжици е 125 милилитра течност?8 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 120 милилитра течност?8 супени лъжици

Колко лъжици е 100 милилитра течност?6 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 90 милилитра течност?6 супени лъжици

Колко лъжици е 80 милилитра течност?5 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 70 милилитра течност?4 супени лъжици
+
2 чаени лъжички Колко лъжици е 60 милилитра течност?4 супени лъжици Колко лъжици е 60 милилитра течност?4 супени лъжици Колко лъжици е 50 милилитра течност?3 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка Колко лъжици е 40 милилитра течност?2 супени лъжици
+
2 чаени лъжички Колко лъжици е 30 милилитра течност?2 супени лъжици Колко лъжици е 25 милилитра течност?1 супена лъжица
+
2 чаени лъжички Колко лъжици е 20 милилитра течност?1 супена лъжица
+
1 чаена лъжичка Колко лъжици е 15 милилитра течност?1 супена лъжица

Как се измерва масата на течността без везни с лъжици (измервателна маса)

Брой грамове течностБрой лъжици течност
Колко лъжици е 500 грама течност?33 супени лъжици течност
+
1 чаена лъжичка течност
Колко лъжици е 400 грама течност?26 супени лъжици течност
+
2 чаени лъжички течност
Колко лъжици е 350 грама течност?23 супени лъжици течност
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 300 грама течност?20 супени лъжици
Колко лъжици е 250 грама течност?16 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 200 грама течност?13 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 190 грама течност?12 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 180 грама течност?12 супени лъжици
Колко лъжици е 170 грама течност?11 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 160 грама течност?10 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 150 грама течност?10 супени лъжици
Колко лъжици е 135 грама течност?9 супени лъжици
Колко лъжици е 125 грама течност?8 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 120 грама течност?8 супени лъжици

Колко лъжици е 100 грама течност?6 супени лъжици
+
2 чаени лъжички
Колко лъжици е 90 грама течност?6 супени лъжици

Колко лъжици е 80 грама течност?5 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка
Колко лъжици е 70 грама течност?4 супени лъжици
+
2 чаени лъжички Колко лъжици е 60 грама течност?4 супени лъжици Колко лъжици е 60 грама течност?4 супени лъжици Колко лъжици е 50 грама течност?3 супени лъжици
+
1 чаена лъжичка Колко лъжици е 40 грама течност?2 супени лъжици
+
2 чаени лъжички Колко лъжици е 30 грама течност?2 супени лъжици Колко лъжици е 25 грама течност?1 супена лъжица
+
2 чаени лъжички Колко лъжици е 20 грама течност?1 супена лъжица
+
1 чаена лъжичка Колко лъжици е 15 грама течност?1 супена лъжица

В нашата база данни има много информация за мерките за тегло. Прочетете една от тях течни единици. Надяваме се, че нашата статия ви е харесала и е била полезна. Не забравяйте да добавите сайта към отметките на браузъра си. Разполагаме с много полезна информация. Препоръчайте ни на вашите приятели в социалните мрежи. По този начин вие ще подкрепите нашия проект. Благодаря!

Колко е 25 ml mg

Съдържание на веществото в разтвор

Онлайн калкулатор въз основа на процента на лекарството в единица обем течност ви позволява да определите точното количество на лекарството в милиграми и микрограми.

Такова изчисление е необходимо при предписване на течни лекарствени форми, съдържанието на лекарственото вещество в които е посочено като процент, докато на пациента трябва да бъде предписана точната доза на активното вещество (въз основа на възраст, телесно тегло или други показания). Тези форми, на първо място, включват лекарствени форми за инжекции:

 • Решения
 • Суспензии
 • Емулсии

Обхват на онлайн калкулатора

Калкулаторът е предназначен за лекари и медицински сестри, особено когато е необходимо бързо и точно да се изчисли дозата на лекарството в интензивни отделения, анестезиология, педиатрия, неонатология, хирургия и др..

Формула за изчисление

Съдържанието на лекарственото вещество в разтвора се определя въз основа на това, че 1 ml от 1% разтвор съдържа 10 милиграма (10 000 микрограма) от активното лекарствено вещество.

Изчисляване на дозата на лекарствата

Обемни измервания на течности

1 чаена лъжичка = 5 мл.

1 десертна лъжица = 2 чаени лъжички = 10 мл.

1 супена лъжица = 3 чаени лъжички = 15 мл.

Състав - 15 mg / 5 ml. (посочено на опаковката или в инструкциите) Това означава, че 1 чаена лъжичка съдържа 15 mg. лекарство.

Ако ви е предписана еднократна доза от 15 mg, тогава трябва да вземете 1 чаена лъжичка сироп за 1 доза.

Ако ви е предписана еднократна доза от 30 mg, тогава трябва да вземете 2 чаени лъжички сироп за 1 доза..

Бутилката съдържа 80 mg / 160 ml, където 80 mg е активната съставка. В този случай лекарството се препоръчва да се приема по 1 чаена лъжичка 2 пъти на ден..

Изчисляваме дозата в 1 ml: за това дозата на веществото в целия обем трябва да бъде разделена на целия обем течност:

Разделете 80 mg на 160 ml = 0,5 mg в 1 ml.

Тъй като една чаена лъжичка съдържа 5 ml, резултатът се умножава по 5. Това е: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

Следователно 1 чаена лъжичка (еднократна доза) съдържа 2,5 mg. активно вещество.

Инструкциите показват, че 60 ml от готовия разтвор съдържа 3000 mg активна съставка..

А 60 мл е 12 чаени лъжички от 5 мл.

И сега правим изчисленията: посочената доза от веществото е 3000 mg. разделено на 12. Това е: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Така че 1 чаена лъжичка от готовия разтвор е 250 mg.

100 mg. активната съставка се съдържа в 5 ml.

В 1 мл. съдържа: 100 разделено на 5 = 20 mg. активно вещество.

Имате нужда от 150 mg.

Разделете 150 mg на 20 mg - получаваме 7,5 ml.

1 мл. воден разтвор - 20 капки

1 мл. алкохолен разтвор - 40 капки

1 мл. алкохолно-етерен разтвор - 60 капки

СТАНДАРТНО РАЗРЕЖДАНЕ НА АНТИБИОТИЦИ ЗА ИНТРАМУСКУЛАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1 μg = 1/1000 mg;

1% съответства на 10 g / l и 10 mg / ml;

2% 20 g / l или 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1000 ml = 1 mg / ml;

1: 10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml или 100 μg / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 μg / ml

Ако в опаковката не е предвиден разтворител, тогава, когато разреждате антибиотика с 0,1 g (100 000 U) прах, вземете 0,5 ml. решение.

По този начин, за разплод:

0,2 g, 1 ml са необходими. разтворител;

0,5 g се нуждае от 2,5-3 ml. разтворител;

1 g се нуждае от 5 ml. разтворител;

Флакон с ампицилин съдържа 0,5 g сухо лекарство. Колко разтворител трябва да вземете в 0,5 ml. разтворът е 0,1 g сухо вещество.

Когато разреждате антибиотика в 0,1 g сух прах, вземете 0,5 ml. следователно разтворител:

0,1 g сухо вещество - 0,5 ml. разтворител

0,5 g сухо вещество - X ml. разтворител

получаваме: 0,5x0,5 = 0,5xX, след това 0,25 = 0,5X, след това X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Отговор: до 0,5 мл. разтворът е 0,1 g сухо вещество, трябва да вземете 2,5 ml. разтворител.

Бутилка пеницилин съдържа 1 000 000 IU сухо лекарство. Колко разтворител трябва да вземете в 0,5 ml. разтворът е 100 000 IU сухо вещество.

100 000 IU сухо вещество - 0,5 ml. сухо вещество

1 000 000 ЕДИНИЦИ - X мл. разтворител

получаваме: 1,000,000x0,5 = 100,000xX, след това 500,000 = 100,000X, след това X = 500,000: 100,000 = 5 ml.

Отговор: че в 0,5 ml разтвор има 100 000 единици. сухо вещество трябва да се вземат 5 ml. разтворител.

Бутилка оксацилин съдържа 0,25 g сухо лекарство. Колко разтворител трябва да вземете в 1 ml. разтворът е 0,1 g сухо вещество.

1 мл. разтвор - 0,1 g.

получаваме: 1x0,25 = 0,1xX, след това 0,25 = 0,1X, след това X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Отговор: до 1 мл. разтворът беше 0,1 g сухо вещество, трябва да вземете 2,5 ml. разтворител.

Пациентът трябва да въведе 400 000 единици. пеницилин. Бутилка от 1 000 000 U. Разредете 1: 1.

Колко мл. трябва да се вземе решение.

При разреждане 1: 1 в 1 ml. разтворът съдържа 100 000 единици. 1 бутилка пеницилин, 1 000 000 U всяка. разредете 10 мл. решение.

Ако пациентът трябва да въведе 400 000 единици, тогава трябва да вземете 4 ml. полученият разтвор.

Внимание! Преди да използвате лекарства, трябва да се консултирате с Вашия лекар. Информацията се предоставя само за информация.

Друга Класификация На Панкреатит